En gång lögnare alltid lögnare!

Den 20 april 2021 hade jag skrivit att ”KS politikerna erkänner vi visste inget”. Det gällde Habiliteringsstödet som de handikappade LSS berättigade inte har fått pga. förvaltningschefernas kompetensbrist och politikernas rädsla för repressalier. Stina Munters som kommunstyrelsens ordförande och högst … Läs mer

Årsmöte Kommunpartiet!

KOMMUNPARTIET, Vansbro kommun Inbjuder alla medlemmar och sympatisörer till Årsmöte den 6 juni 2021 kl. 1400. Plats trädgården hos familjen Harutun. Välkomna. Styrelsen, Vansbro Kontakt, Annika tel. 070-2581747. Wahan 0281-71925 eller 070-3410419. … Läs mer

Sabuni räddaren i nöden!

Den 3 april 2021 skrev jag att kommentatorerna är fortfarande rädda att analysera Nyamko Sabunis politiska drag.  Jag skrev också att Sabuni är kvinnan som Sverige behöver för ett fortsatt demokratiskt och tryggt samhälle. Den 11 april skrev jag att … Läs mer

Kommunpartiet.nu 35,5 miljoner? Hur gick det till? Jag vill härmed tacka alla de många kommuninvånarna som har ringt och vid samtal undrade om det är sanning att jag grundare och för närvarande ordförande för Kommunpartiet har ”lagt av” med politiken. … Läs mer