Hemtjänst flytten II

Överenskommelse mellan förvaltning och politik. Efter valet 2010 tvingade förvaltningen fram en överenskommelse med partiledarna att följa deras rekommendationer och utestänga mig annars skulle de inte kunna genomföra besparingarna som krävs. Mitt citat: ”Vansbro kommun för en ansvarsfull politik där … Läs mer

Studiebesök !

En liten politisk MEDLEY Vid ett beredningsdagsmöte erbjöd jag en annan politiker att hänga med på ett studiebesök jag hade planerat att göra för att möjligen få ett svar på varför våra anställda sjukskriver sig, blir sjuka genom utbrändhet, säger … Läs mer

Frågan!

Kommunallagen 5 kapitlet 49-56 paragraferna gällande Interpellationer och frågor står det ”för att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Motsvarande regler gäller som för interpellationer. Frågorna ska gälla enkla sakförhållande som kan besvaras utan särskilda utredningar. Vid fråga ”får bara … Läs mer