Motioner

Motion om Motioner

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Utveckla behandlingen av motioner i Vansbro kommun  Bakgrund Möjligheten att skriva motioner är en mycket viktig del av kommunens demokratiarbete. Genom motionerna kommer frågor på Kommunfullmäktiges bord som kan bidra till kommunens positiva utveckling. Genom motionerna … Läs mer

Generösare riktlinjer vid biståndbedömning

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun GENERÖSARE RIKTLINJER VID BISTÅNDSBEDÖMNING FÖR ÄLDRE INOM ÄLDREOMSORGEN Socialtjänsten är en ramlag och ger kommunerna handlingsutrymme för att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Riktlinjerna för biståndshandläggning är ett komplement till lagstiftningen och ska ge … Läs mer

Motion om motioner

Kommunpartiets motion om motioner som tvingade kommunchefen och ”ledandepolitiker” att förnedra sig själva genom att förvränga (förvanska) motionen. Ett längre inlägg kommer senare. Kommunpartiet, Motion om motioner. Utveckla behandlingen av motioner i Vansbro kommun  Bakgrund: Möjligheten att skriva motioner är … Läs mer

Motion övergångsstelle

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Motion Övergångställen. Efter renoveringen av Vansbro centrum med stenläggning blev det mycket fräscht och fint anser en del medan andra tycker att det har blivit krångligare att utföra en del arbeten som snöskottning, renhållning mm. Vi … Läs mer

Åtgärd mot urkundsförfalskning

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Motion om inspelade möten. Under den senaste tiden vid kommunstyrelsemöten har diskrimineringen mot mig (kommunpartiets representant) tagit oacceptabla proportioner . Trots att jag begär ordet först, släpps andra före mig etc. Jag vet att mina frågor … Läs mer

Instiftande av naturpris

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Motion angående förslag om instiftande av naturpris. Kommunmedborgare har för en tid sedan lämnat in ett förslag om instiftande av ett naturpris, inte helt olikt Vansbro kommuns kulturpris. Eftersom medborgare inte kan lämna förslag direkt till … Läs mer