Kommunen utan kommunikationspolicy

Interpellation om saknandet av Kommunikationspolicy för Vansbro kommun “Den rådande Informations- och kommunikationspolicyn från 2008 upphävdes i samband med kommunfullmäktiges beslut om antagande av en ny Informationssäkerhetspolicy. I dagsläget är det därför det enda antagna dokumentet kring information och kommunikation. … Läs mer