Generösare riktlinjer vid biståndbedömning

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun GENERÖSARE RIKTLINJER VID BISTÅNDSBEDÖMNING FÖR ÄLDRE INOM ÄLDREOMSORGEN Socialtjänsten är en ramlag och ger kommunerna handlingsutrymme för att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Riktlinjerna för biståndshandläggning är ett komplement till lagstiftningen och ska ge … Läs mer

Gatubelysning i Vansbro kommun

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare har av kommuningenjör Nicklas Camarstrand fått inbjudan till en studieresa för att titta på kommunens gatubelysning inför den planerade presentationen/diskussionen av policyn vid kommunstyrelsemötet den 26 februari 2013. Nicklas Camarstrand förklarar syftet med studieresan på … Läs mer