Motion om Motioner

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Utveckla behandlingen av motioner i Vansbro kommun  Bakgrund Möjligheten att skriva motioner är en mycket viktig del av kommunens demokratiarbete. Genom motionerna kommer frågor på Kommunfullmäktiges bord som kan bidra till kommunens positiva utveckling. Genom motionerna … Läs mer

Generösare riktlinjer vid biståndbedömning

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun GENERÖSARE RIKTLINJER VID BISTÅNDSBEDÖMNING FÖR ÄLDRE INOM ÄLDREOMSORGEN Socialtjänsten är en ramlag och ger kommunerna handlingsutrymme för att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Riktlinjerna för biståndshandläggning är ett komplement till lagstiftningen och ska ge … Läs mer