Westhed fortsätter Del ett

  Vad försöker Westhed? Att skrämma de övriga? Ordförande (uwe weigel förstås) föreslår att frågan inte får ställas eftersom den inte följer kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommer ni ihåg när jag i en av mina artiklar skrev om att ”det enda vad demokratiberedningen har … Läs mer

Ensamkommandebarn

Låt mig kommentera det som politiker och förvaltning yttrar sig om. Jag börjar med att påminna om att kommunen vid tre tillfällen var tvungen att betala vite pga. att anställningssökande personer med invandrarbakgrund trots bättre kvalifikationer än andra inte fått … Läs mer