Frågan!

Kommunallagen 5 kapitlet 49-56 paragraferna gällande Interpellationer och frågor står det ”för att inhämta upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Motsvarande regler gäller som för interpellationer. Frågorna ska gälla enkla sakförhållande som kan besvaras utan särskilda utredningar. Vid fråga ”får bara … Läs mer