Politiker VS Nåsjägarna

Odemokratiskt i Demokratiberedningen, KF ordförande Uwe Weigel erkänner maktmissbruk och korruption.

Den 6 april 2017 kl. 09:00 var demokratiberedningen kallad till ordinarie möte.  Ett ärende gällande Reglemente för kommunalt partistöd skulle behandlas, diskuteras och beslutas. Ärendet kommer att behandlas senare även i Kommunfullmäktige.

C erkänner maktmissbruk

Vid Ks beredningsdagsmötet begärde jag att ärendet ”nåsjägarna” skulle tas upp till diskussion då jag ville koppla det med diskussionerna om partistödet vid DB :s möte. Anledningen till det var T. Larssons uttalande  att ”vi inte kan säga nej till föreningar som inte lämnar begäran om stöd i tid, men bevilja det till oss själva”.  Det blev så ändå. Jag visste att det blir nej till Nåsjägarna och ja till politikernas partistödsbegäran. Vid DB mötet påminde jag övriga deltagarna om att tänka på det innan vi lägger ett förslag till kommunfullmäktige. Säger vi ja till partistödet, måste vi även säga ja till Nåsjägarnas begäran. Larsson verkade ha glömt moralen hemma vid beslutstagandet.

Tidigare hade Kommunfullmäktige beslutat om att enbart tre partier skulle få partistödet då man ansåg att övriga partier inte uppfyllde kraven enligt lag för att få partistödet. KP har bevisat att inget parti hade rätt till partistöd. Enda partiet som möjligen kunde få stödet var Centerpartiet, men nu har de erkänt maktmissbruk för egen del.

Jag var den enda politikern som hade alla underlag som behövdes för att kunna fatta ett korrekt beslut, övriga ledamöter inom Ks och KF hade enbart läst tjänstemannens förslag till beslut.  På grund av KF presidiets inkompetens behandlades ärendet ändå vid ett KF möte och majoriteten bestående av C, deras samarbetsparti S och medlöparpartierna KD, L, M vann omröstningen.

Vänsterpartiet, Sverige Demokraterna och Kommunpartiet röstade emot förslaget. Kommunpartiet som hade alla underlag reserverade sig mot beslutet och  överklagade det felaktiga beslutet. Vi är övertygade om att vi kommer att vinna processen.

Häftiga diskussioner blev det mellan mig och Weigel då jag vägrade att godkänna beredningsutlåtandet som jag anser vara mer lögner och populistisk Centerpropaganda än något beredningsutlåtande. Man försöker att berättiga sin okunnighet med lögner och mörkläggning av sanningen. Beredningsutlåtandet kommer att skrivas om.

Nu har ärendet fått andra dimissioner, det styrande  Centerpartiet har nämligen utnyttjat sin politiska position för egenintresse .Detta kan vi inte kalla för något annat än  maktmissbruk och korruption och det har jag klarlagt vid dagens möte. Demokratiberedningens ordförande som också är kommunfullmäktiges ordförande med ytterligare 14 politiska uppdrag och som är  Centerpartiets kassör erkände att hans parti hade fått möjligheten att efteråt komplettera de uppgifter som saknades. Det är de uppgifterna som lämnades in för sent, annars hade de varit det enda partiet som hade rätt till partistödet.

Härmed anklagar jag Centerpartiet officiellt för maktmissbruk och korruption.

Men varför fick enbart Centerpartiet, men inte de andra partierna samma möjlighet att efteråt inlämna kompletteringar som jag hade föreslagit. Jag hade ju redan vid Ks mötet lagt ett förslag om just detta, men övriga tio Ks-ledamöter röstade emot mitt förslag, ett förslag som Torsten Larsson som för talan för Alliansen, S-partiet och övriga ledamöter i Ks mot mig påstod att han inte hade  sett. Varför ljuger Larsson?

Nu har jag även läst protokollet och där står det inte ett ord om beredningsutlåtandet. Det är DB ordföranden U Weigel  som ansvarar för protokollet och justerare var hans vice ordförande som med lögner försökte att rättfärdiga sin och ordförandes inkompetens och korrupta beteende. Facit är att vi nu utöver korruption, inkompetens mm även kan lägga protokollförfalskning till dessa ”förtroendevaldas” brottsregister.

Vilken skam Centerpartister!

Berörda personer har blivit informerade, men jag räknar inte med att få något svar. Skjortan är närmare kroppen än jackan är.

Wahan Ohaness Harutun

Kommunpartiet, alternativet för kommunens bästa.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.