Kommunpartiet.nu 35,5 miljoner? Hur gick det till?

Jag vill härmed tacka alla de många kommuninvånarna som har ringt och vid samtal undrade om det är sanning att jag grundare och för närvarande ordförande för Kommunpartiet har ”lagt av” med politiken. Dessa är rykten som sprids av några oseriösa grupperingar. KP har en konstant väljarbas i kommunen som vi hoppas kunna fördubbla vid nästa val den 11 september 2022. Med ert stöd kommer KP att fortsätta vår politik för kommunens och dess invånares bästa.

KF har överskridit sina befogenheter. Vi har överklagat beslutet och kommer att segra. Vi accepterar inte ”håll käften och lyd” metoden i vår fina kommun.

Tack och välkomna som medlemmar till oss.

Kommunpartiets styrelse + ordförande Wahan Harutun

David Monniaux 2003. Kommunpartiet säger nej till ”håll käften och lyd”

Det här skriver jag för er som inte har läst Vansbrobladet/Järnanytt senaste utgåva. Fientligheten mot mig och mitt parti intensiverades efter valet 2010.  Dåvarande ekonomichefen/ nuvarande K-chefen ställde ultimatumet mot kommunstyrelsen ” ni gör som vi föreslår annars kan vi inte hjälpa er”. De sista partierna gick med efter valet 2018. Kommunpartiets krav är fortfarande oförändrat ”Prestera eller gå”.

I arton år har kommunen aldrig klarat budgeten utan statsbidrag. Det ekonomiska läget försämrades efter valet 2018 drastiskt och sedan kom det jag väntade på ”kollapsen”, ett budgetunderskott på 35,5 miljoner kronor. Enligt kommunens tidigare beräkningar för det året skulle budgetunderskottet hålla sig under18 miljoner.

Hur kunde det bli 35.5 miljoner kronor?

Jag tror inte att kommunstyrelsens ordförande kan svara på den frågan, men kanske kan den nuvarande k-chefen/tidigare ekonomichefen svara på den frågan. Hur har man räknat fram den summan?

Vi fortsätter. Man hade beslutat att KP inte ska få handlingarna till KF-möten. Torsdag eftermiddag före KF-mötet fick jag ett mejl om var jag kan få information. På fredag kom nästa mejl som förklarade att mejlet var felaktigt. På måndag innan kvällens KF-mötet kom det ett till mejl som sa att om jag får problem med inloggningen ska jag ringa 0281–75004 (personalchefen) det tidigare numret (som jag aldrig sett) var fel det också.

Dessa chefer har månadslöner på 60 000 och 80 000.- kronor.

Efter alla dessa repressalier har jag anklagat dessa personer för mobbning och diskriminering och nu tro mig eller inte ska KP få delta i förhandlingarna för att bidra till förstörelsen av demokratin. Varför fick vi inte delta i förhandlingarna om framtida äldreomsorgen? Inte delta i KF-möten? Inte heller i skolans förfall? Varför har vi fortfarande inte fått anteckningar/protokollen ännu? Varför får vi inga svar på vår begäran om utredningarna? Hänger det ihop med de 35,5 miljonerna? Jag kommer att ställa frågor.

Populister som tredubblade sina egna arvoden vill nu spara 120 000 kronor på bekostnad av demokratin, men anställer en ny chef som kostar kommunen minst en miljon i lön årligen. Tänk efter innan. Jag föreslår att politikerna distanserar sig från k-chefens policy att lägga ner allt hon har misslyckats med. Efter misslyckandet med att vitalisera KF ska den nu neutraliseras.

Kommunpartiet kommer inte att delta i de förhandlingarna pga. de så kallade distansmöten är olagliga och pga. ett beslut av KF-ordförande får vi inte delta vid KF-möten osv.

Jag kommer att förklara lite mera om vad som pågår inom förvaltning och politik och besparingarna inom politiken och ”chefernas” kontinuerliga misslyckanden och deras oförmåga att hitta en lösning.

Wahan O Harutun Grundare och ordförande för Kommunpartiet för kommunens bästa.

Kommentarer inaktiverade.