Åtgärd mot urkundsförfalskning

Little brother is watching foto WOH

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun.

Motion om inspelade möten.

Under den senaste tiden vid kommunstyrelsemöten har diskrimineringen mot mig (kommunpartiets representant) tagit oacceptabla proportioner . Trots att jag begär ordet först, släpps andra före mig etc.

Jag vet att mina frågor är kritiska och därigenom blir även obekväma för en del politiker, men speciellt för ordföranden och kommunstyrelsens vice ordförande som inte kan acceptera att något annat ska bestämmas än det de har beslutat i utskottet. Vid flera tillfällen vägrade ordföranden att svara på mina frågor. Protokoll förfalskas och manipuleras (Detta påstående har bekräftats av politiker i enkäten gjord av Vansbro kommun).

För att sätta stopp för denna odemokratiska styrning föreslår jag följande.

Att i framtiden bör/ska alla kommunstyrelsens möten vara bandade (inspelade) så att inga falska anklagelser felaktigt kan riktas mot politiker eller tjänstemän.

Att allt material bör/ska vara tillgängligt för allmänheten.

Wahan O. Harutun

Ordförande Kommunpartiet

För Kommunpartiets fullmäktigegrupp

Kommentarer inaktiverade.