Motion övergångsstelle

Handikappsvänligt övergångsställe foto WOH

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun.

Motion Övergångställen.

Efter renoveringen av Vansbro centrum med stenläggning blev det mycket fräscht och fint anser en del medan andra tycker att det har blivit krångligare att utföra en del arbeten som snöskottning, renhållning mm. Vi tänker på de svaga och mest drabbade av stenläggningens nackdelar, de på olika sätt funktionshindrade i kommunen och i vårt samhälle.

Dessa förändringar har även medfört problem för en del invånare som alltid brukar vara de utsatta pga. de ansvarigas slarv i planering och beslutstaganden. Jag blev personligen vittne till hur en äldre kvinna med gåstol hade problem att ta sig över från blomsteraffären Skjutsgården till Konsum.

Dessa stenar som gör ytan ojämn och besvärlig för våra gamla och andra med olika funktionshinder kan ursaka onödiga olyckor som går att undvika med mycket små investeringar som i längden ger mer nytta och besparingar än kostnader.

 På grund av ovan nämnda yrkar vi

  1. Att de mest använda övergångställena i kommundelarna redan i år anpassas till användning för medborgare i behov av användandet av gåstol, rullator för äldre och andra personer med olika funktionshinder.
  2. Kommunpartiets Fullmäktigegrupp.

Beslutet blev som vanligt med alla Kommunpartiets motioner avslag med förklaringen att man hade kommit överens med organisationerna om att det är ok som det är.

Kommentarer inaktiverade.