Ekonomi i balans

DETTA ÄR EN KOPIA FRÅN DALARNAS TIDNINGAR – FALU KURIREN

Kommunpartiet anser att en ekonomi i balans överskuggar allt

Redaktör Sven Thomsen foto WOH

Enligt kommunpartiets Wahan Harutun kommer inte de besparingar som finns i åtgärdsplanen att på långa vägar räcka för att få en ekonomi i balans. Det måste till en total översyn av kommunens organisation, antalet chefer ska minimeras, det ger snabbare beslutsvägar och en bättre ekonomi, säger Wahan Harutun.

Kommunpartiet ser inte den åtgärdsplan som kommunen har som någon lösning på kommunens dåliga ekonomi. Enligt Wahan Harutun handlar det mest om att spara in ganska små belopp. För att spara in på kostnaderna vill ha ta till mer drastiska åtgärder, framför allt för att minska behoven av investeringar.

Inom skolan vill partiet avveckla Parkskolan och flytta dessa elever till bland annat Äppelbo. Skolan i Äppelbo är i bra skick och det är samma kostnad att köra elever från Äppelbo till Vansbro, som att köra tvärtom, dessutom kan Parkskolan rivas eller säljas, säger Harutun.

När det handlar om Dala-Järna ser han en möjlighet att omorganisera och placera fler elever i Nås, som enligt Harutun har kommunens kanske finaste skola. De äldsta delarna i Dala-Järna borde helt enkelt rivas, jag ser ingen anledning till att vi ska bygga nytt någonstans, det finns skollokaler så det räcker i kommunen. Han tror att på det viset går det att lösa problemen utan att göra några större investeringar och det blir skolverksamhet i alla kommundelar.

När det handlar om kommunens lokaler som inte används, så ska de säljas, men inte till vilket pris som helst. Ett direkt sparobjekt som pekas ut av Harutun är att avveckla Näringslivssamverkan. Det borde enligt honom kunna skötas av kommunchefen och skulle ge en rejäl besparing i kommunkassan.

Det som han däremot har svårt att tänka sig som ett sparobjekt är att dra in på fritidsverksamheten för ungdomar. Jag är övertygad om att det skulle få negativa konsekvenser ganska omgående och dra med sig ökade kostnader.

För att få ordning på ekonomin kommer det att krävas drastiska nedskärningar i personalstyrkan inom kommunen och det gäller inom alla verksamheter, skola, barnomsorg och äldreomsorg. Men vi måste börja med att se över organisationen så den blir så tajt som möjligt, med så få chefer som det går, summerar Harutun.

Sven Thomsen 0281-718 30, sven.thomsen@dt.se

Kommentarer inaktiverade.