Motion övergångsstelle

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Motion Övergångställen. Efter renoveringen av Vansbro centrum med stenläggning blev det mycket fräscht och fint anser en del medan andra tycker att det har blivit krångligare att utföra en del arbeten som snöskottning, renhållning mm. Vi … Läs mer

Åtgärd mot urkundsförfalskning

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Motion om inspelade möten. Under den senaste tiden vid kommunstyrelsemöten har diskrimineringen mot mig (kommunpartiets representant) tagit oacceptabla proportioner . Trots att jag begär ordet först, släpps andra före mig etc. Jag vet att mina frågor … Läs mer

Instiftande av naturpris

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Motion angående förslag om instiftande av naturpris. Kommunmedborgare har för en tid sedan lämnat in ett förslag om instiftande av ett naturpris, inte helt olikt Vansbro kommuns kulturpris. Eftersom medborgare inte kan lämna förslag direkt till … Läs mer