Om Oss

Detta är kommunpartiet

Kommunpartiet är ett etablerat lokalt parti med nya idéer om hur Vansbro kommun ska utvecklas. Det är det enda helt lokala partiet i Vansbro kommun som nu är lika stort som V och Kd samt större än M och FP. Vi anser att politiker och tjänstemän skall arbeta på medborgarnas uppdrag och inte som deras överhet. Den representativa demokratin får inte innebära att förtroendevalda mellan valen får frikort att fatta viktiga beslut som inte är förankrade hos medborgarna. Kommunpartiet arbetar för alla oss som bor i Kommunen. Vårt motto är ”För kommunens bästa”. Vi vill verka för och i Kommunen utan att, som de andra partier som även finns på riksplanet, behöva ta hänsyn till någon annan politik än det som är bäst för Kommunen. Vårt engagemang slutar alltså i princip vid kommungränsen – utom naturligtvis i frågor som berör Kommunen regionalt eller nationellt.

Kommunpartiet är ett tvärpolitiskt parti som vill engagera alla som bryr sig om sin nära boende- och livsmiljö, men som ändå kanske inte vill ställa sig bakom alla frågor som ett parti på riksplanet beslutar om och styrs av. I partiet finns människor från många olika grupper, med kunskaper inom vitt skilda områden och med många olika intressen. Det som förenar oss är viljan att skapa ett så bra samhälle som möjligt.

Kommunpartiet är ett sakfrågeparti. Det finns inte någon ”borgerlig” eller ”socialistisk” grundideologi som ska styra våra beslut, utan enbart själva sakfrågorna. Och då ska vi i alla lägen se till vad som är bäst för Kommunen och bäst för oss som bor här.

Kommunpartiet stödjer alltså förslag och idéer som är bra för Kommunen, oavsett från vilket av de etablerade politiska blocken som de kommer. Vår vilja (tyvärr ännu ej uppfylld) är att kunna bryta upp den nuvarande politiken som utövar maktmissbruk/korruption, svågerpolitik och egenintresse vilket har ökat enormt de senaste två åren. Vi vill åstadkomma ett utökat demokratiskt samarbete mellan de demokratiska krafterna inom politiken.

Till Kommunpartiet är alla välkomna, oavsett hur de röstar i riksdags- och landstingsval. Enda ”villkoret” för ett engagemang i Kommunpartiet är att man sätter Kommunens och kommuninvånarnas intressen före andra intressen. Vi kommer att fortsätta på det sätt vi har börjat och förbli: Politiskt obundna Företrädare för allmänintresset Kunniga och kunskapsstyrda

Wahan Ohaness Harutun. Ordförande

Inget kunde hittas

Inga resultat hittades för det efterfrågade arkivet. Kanske en sökning kan hjälpa att hitta relaterade inlägg.