Allianspartiernas destruktiva planer för Bäckaskog

Om Söderåsen ska avvecklas så fort som möjligt – Var har man tänkt placera alla de dementa som bor på Söderåsen nu?

  1. Nummer 1 leder till att man måste prioritera boende för de som bor på Söderåsen nu. Det leder till att man måste prioritera att antingen bygga ut Bäckaskog eller bygga nytt någon annanstans.
  2. Nummer 2 leder till att det inte går att prioritera Äppelbo just nu.
  3. Hur ser demografin ut i Äppelbo och i de andra tätorterna? Mao hur bråttom är det?
  4. När det gäller köket – vilken kapacitet har dagens kök? Hur stort är renoveringsbehovet i befintligt kök? Utan svar på dessa basala frågor och några frågor till går det inte att svara på frågan.
  5. Dåligt underlag för frågeställningen totalt sett. Saknas flera saker som behöver vara med för att kunna ta ställning till alla frågorna.
  6. Vid det senaste KF-mötet fanns möjligheten att diskutera ärendet, men partierna i kommunstyrelsen hade redan beslutat att inte avslöja överenskommelsen för att utesluta Kommunpartiet.
  7. Ni har pga. era kontinuerliga misslyckanden förlorat förtroendet för er själva.

Bäckaskog fikaplats Foto WOH

Enligt Ks-protokoll vet vi att ärendet Bäckaskog har blivit diskuterat vid ett kommunstyrelsemöte som vi inte fick delta i. Vi vet också att Alliansen är oeniga och håller på att sabotera hela Bäckaskog projektet. Deras agerande är felaktigt och följderna kommer att bli förödande för kommunens invånare (våra gamla) och kommunens ekonomi.

Därmed har vi inte för avsikt att kommentera ett ärende som vi inte fick delta i diskussionerna och som övriga partier redan har beslutat om. Vid senaste KF-mötet fick jag inte ens framföra mina tankar helt enkelt pga. att de övriga partierna inte ville höra sanningen om att de efter flera misslyckanden nu är vettskrämda för ytterligare misslyckanden för att ta ett nytt beslut.

Jag kan konstatera och ser med oro samma tendenser som ledde till floppen vid VDUF genomförande. Efter VDUF: s misslyckandet följde floppen LSS hemmet som alla trodde ska bli en miljonaffär för kommunen, men sanningen är att man redan har gjort om två lägenheter till korttidsboende pga. att ingen vill flytta in.

Bäckaskog fikaplats Foto WOH

Ansvarige socialchef och personalchef har sjukskrivit sig och politikerna försöker att bilda opinion för att tysta ner det hela och kräver högre arvoden. Sjuttio procent av cheferna är för närvarande tillförordnade. Proffsen flyr kommunen och antalet konsulter ökar för varje månad.

Alliansen håller på att hitta någon anledning för att sabotera utvecklingen av om/utbyggnad av Bäckaskogsprojektet av rädslan för ytterligare misslyckanden. Politikerna och deras experter inom förvaltningen har tappat kontrollen inte bara ekonomiskt, men aven kompetensmässigt. Faktum är att kommunstyrelsen inte har den expertishjälp som behövs för att mäkta det ansvar de har fått, inte heller själva har den kompetensen.

Trots KS oförmåga och de omöjliga kontinuerligt ställda kraven har Olle Viking gjort ett bra jobb. Kommunstyrelsen bär hela ansvaret för alla förseningar och de onödiga extra kostnaderna. Det som behövs nu är en bättre politisk organisation och en effektiv och karaktärsfast parlamentarisk grupp som kan leda oss till att realisera våra åtaganden.

Söderåsen, Foto WOH

Ni håller på att bilda en opinion för att skylla på annat än er obeslutsamhet som har varit er svaghet och vill göra Bergheden i Äppelbo för boven i spelet. Jag däremot ser Bergheden som en möjlighet för expandering och utbyggnad till att bli en av Dalarnas största och bästa äldreboendekomplex, nu när vi har ett trovärdig och finansiellt starkt företag som har tagit över.  Men för det behövs målmedvetna och ambitiösa politiker och en trovärdig förvaltning som inte finns på plats i dagsläget. Behovet av äldreboendet kommer att öka stadigt nu och i framtiden.

Det ni håller på med är förödande för vår kommun. Vad är det ni tror egentligen? Menar ni att allting ordnar sig själv? Även privatisering och flervals möjligheter kostar pengar.

Mitt förslag kommer att bli det förslag som lades till beslut innan beslutet för återremiss.

Wahan Ohaness Harutun Grundare och ordförande Kommunpartiet


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.