Älska din nästa …

 

Foto & montage WOH

Foto & montage WOH

Det är allmänt bekant i politiken och inom förvaltningen i vår fina kommun att om någon politiker eller kommunanställd vill ha extra uppdrag, högre lön, arvoden mm. måste man tydligt visa fientligheter mot KP: S ordföranden W. Harutun. Det är jag som är Harutun, den gemensamma nämnaren som inte bara håller ihop övriga partiernas samarbete utan även tvingar dem att göra så. De har inget annat val än att stå ut med varandra.

Är de flera än en person försöker de allt för att undvika att hälsa på mig. De tittar bakåt, framåt, intensifierar sina samtal med varandra och försöker vad som helst för att inte se eller titta på mig. Det finns naturligtvis även de som alltid hälsar och några som känner sig tvungna att hälsa. En sak har de gemensamt. Möter jag någon av dem ensam är de hur snälla som helst. Kära läsare ni får kommentera själva.

Den senaste politikern som nu vill bli accepterad av ”kartellen” är kristdemokraten Christer Spett som i ett inlägg i FK – dt nu börjat sprida lögner om mig. Spett bad om ursäkt efter att han fick veta att jag vid den tidpunkten låg på Mora lasarett pga. stroke.

Därför tycker jag att sanningen måste fram. Jag tycker att Christer snarast möjligt ska besöka kyrkoherden och be om ett långt andligt samtal.

Detta är vad Christer bland annat skrev om mig.

Wahan tycks inte vara riktigt närvarande då han representerar det 3: e blocket för kommunens bästa. Han var nämligen själv med och fattade beslut på senaste kommunstyrelsen 8 januari där man antog en investeringsbudget på Myrbacka skola på 30 miljoner för att ersätta den vita skolan och komma till rätta med dom brister som finns i nuvarande lokaler. Detta är den investering som prioriteras högst i kommunen just nu.

Christer hade tidigare skrivit några tillägg som jag ställde mig positiv till på det sätt han förklarade sig. Jag ringde runt och informerade mig hos några bekanta och politiker för att få veta mera om honom och hans trovärdighet. Uppriktigt sagt trodde jag på honom, men nu har han avslöjat sig själv att inte vara trovärdig.

Han har nu avslöjat sig själv och bevisat att inte vara den person som håller sig till sanningen och inte heller någon man kan lita på, med andra ord inget för oss. Vi i Kommunpartiet har med ödmjukhet, högmoral och sanning byggt ett solitt förtroende till kommuninvånarna som vi är mycket måna om och så kommer vi att fortsätta. Osanning, ohederlighet och förtal får andra hålla på med, inte vi.

Det säjs att äpplet inte ramlar långt från trädet. Till Kd: s väljare vill jag gärna framföra att era värderingar finns hos oss.

Christer Spett försökte att stämpla mig som en lögnare pga. att Kd liksom övriga partier anser oss, Kommunpartiet som det största hotet mot deras existens. Gör som vi och håll er till sanningen, då behöver ni inte vara rädda.

Så mycket självförnedring bara för att bli accepterad av ”kartellen” och för att få några poster och arvoden. Nej tack.

Kommunpartiet, det tredje blocket för kommunens bästa.

Wahan O. harutum

Kommentarer inaktiverade.