Åtgärdsplan 2019, ett Charlatans verk !

I sex månader har vi inte hört ett ord om ekonomin förrän KF mötet den 27 maj 2019. Då hade förvaltningen, kommunstyrelsen (alla partier närvarande utom Kommunpartiet) och deras konsulter vid flera möten diskuterat för att presentera ”bluffen” Åtgärdsplan 2019 till Kommunfullmäktige för beslutstagandet. Nu vet vi varför. Planen bevisar förvaltningens inkompetens och politikernas defaitism.

Politikerna har lämnat allt ansvar till förvaltningen (tjänstemannaväldet) att lösa problemen. Medborgarna väntar på de positiva förändringarna som förvaltningen bevisligen inte kan klara och politikerna har varken kompetensen eller kurage att bidra till förändring.

Personalpolicy

Vid det senaste KF mötet började man om igen att prata om att även KP måste vara med och hjälpa till. Kommunpartiet kommer inte att bidra till att ljuga för våra uppdragsgivare som är folket för att mörklägga chefernas och därmed politikernas misslyckanden.

Våra krav är klara och tydliga, dessa krav kommer att förbättra arbetssituationen, men kommer inte att lösa de ekonomiska problemen. Den krisen beror på förvaltningschefernas ledningsbrist och inkompetens som speglar sig även inom politiken.

Många politiker och chefer är överens med mig om att flera chefer måste snarast möjligt bytas ut.

”Jag konstaterar och rekommenderar att det är bättre med en ny effektiv och konstruktiv riktad organisation som kostar oss några miljoner extra till en början än en korrupt, dyr och ineffektiv organisation som driver maktmissbruk och egenintressen” som det är nu. Förändringen måste vara absolut och vi är beredda att delta i att leda arbetet.

Nu till det ”skamliga förslaget” Åtgärdsplan 2019, för att bluffa Kommunpartiet och kommuninvånarna, men KP godkände inte bluffmakarnas verk.  Som vanligt är det T Larsson som pratar för Alliansen och Kommunstyrelsen så jag väntade tills Larsson yrkade bifall till kommunstyrelsens rekommendationer. Nu kunde de inte neka till lurendrejeriet.

De har kompetensen.
foto och montage WOH

Jag förklarade klart och tydligt att jag inte godkänner Åtgärdsplanen 2019. Jag uppmanade alla partier som hade för avsikt att godkänna det skamlösa förslaget att komma fram och förklara för mig vad de menade med sina sex punkter. Inte A Hultgren, inte storkäften och svågerpolitikens förespråkare K Björklund och inte heller T Larsson som sköter ekonomin åt förvaltning och alliansen och något parti till visste något om vad det var som de rekommenderade till beslut.

På frågan om vad det är jag skulle godkänna fanns inget svar. Hade förvaltningen lurat Kommunstyrelsen eller hade politikerna för avsikt att lura KP och därmed kommuninvånarna.

En sak har inkompetens nått, pressen kommer inte att rapportera om lurendrejeriet.

”Man utnyttjar demokratin för att avskaffa den”. Det står inte ett ord om att jag inte godkänner Åtgärdsplan 2019 i protokollet, men vi fick det vi ville och som är bäst för kommunen och kunde bevisa vårt påstående att förvaltningscheferna är slutkörda och politikerna visar missmod och är överrumplade.

Ännu en gång kunde vi bevisa att kompetensen finns i Kommunpartiet och tvingade Kommunfullmäktige att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att

konkretisera åtgärdsplanen med förväntade ekonomiska effekter, tidplan och ansvarig att lämna konkreta förslag till andra åtgärder för genomförande under året.

Oss kan du lita på
Foto och montage  WOH

Som vanligt var det Kommunpartiet som gjorde skillnaden igen!

I nästa rapport, varför besvarades inte våra interpellationer? Är det dags för kommunen att begära tvångsförvaltning? Räcker en K-chef med enbart 50 000 kronor som lön eller behövs det ett proffs med 80 000 kronor lön? Varför törs DT journalisten (protokoll rapporterna) inte publicera vad som på går i KF och om våra avslöjanden?

Missa inte mina analyser så vet du hur framtiden blir.

Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.