Beslöjat politisk prostitution.

 

Brott mot kommunallagen foto o montage WOH

Brott mot kommunallagen
foto o montage WOH

Förra mandatperioden hade vi besök av en ansvarig från golfklubben i Vansbro kommun som berättade för oss om klubbens funktioner, nödvändighet och dess ekonomi. Han begärde ett bidrag på 10 000 kronor för att klara ekonomin. Min kommentar då var att har vi råd med att skänka dryga två miljoner till Rindi affären då skulle det inte vara något problem med 10 000 kronor till Golfklubben.

Dåvarande kommunalråd T Larsson, hans Alliansvänner och det paralyserade socialdemokratiska partiet var eniga om att det så inte ska ske. Kommunstyrelsen beslutade att inte bevilja något bidrag till golfklubben.

Under ledning av PA Westhed kunde T Larsson och hans ”vänner” förhindra att Kommunpartiets motion om införandet av Naturpris redan i år med förklaringen att kommunen måste spara, i själva verket var det en del av konspirationsöverenskommelsen mot mig och kommunpartiet.

I en skrivelse begär PRO att kommunen prövar storleken på föreningsbidraget (driftbidraget) som för närvarande är 7 000 kronor för PRO: s del. Kommunchefen rekommenderar utskottet för styrning och ekonomi som består av PA Westhed, G Magnusson, NL Andersson och T Larsson att inte höja bidraget. De i sin tur rekommenderar kommunstyrelsen som består av tio samarbetspartners och en ledamot från Kommunpartiet som enda i oppositionen att inte höja bidraget.

Vid det så kallade SE-utskottets möte föreslår Torsten Larsson KD följande:

Att inte höja bidraget till PRO med hänsyn till gällande regler för föreningsbidrag.

Att vid nästa översyn av regler för föreningsbidrag görs en jämförelse med jämförbara kommuners bidragsnivåer.

Vid kommunstyrelsens möte den 6 maj 2013 kunde Kommunpartiet avslöja att kommunchefen trots entydigt beslut i kommunstyrelsen hade beviljat ett bidrag på 10 000 kronor till Golfklubben. Detta beteende är ett grovt brott mot kommunallagen och får inte accepteras.

Facit vid det KS mötet den 9 april 2013 blev det nej till PRO: s begäran om höjda bidrag. Men den 14 april 2013 beviljar kommunchefen utan någon kommunstyrelse beslut 10 000 kronors sponsring till Golfklubben snöå.

Det sägs att kommunpartiet är populistiskt och säger nej till allt. Ni får gärna underkasta er till förmån för era poster och arvoden, säga ja till allt och låta oss sköta oppositionen, vi behåller vår heder moral och etik och säger som det är.

På mina frågor vid avslöjandet satt hela kommunstyrelsens politiker tysta och tordes inte öppna munnen för rädslan att blir utsatta för repressalier. Självförnedringen för dessa politiker måste ha varit plågsamt. Jag däremot är stolt att inte låta mig förnedras av ohederliga maktmissbrukare och sover gott.

Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.