Besparing genom vårdnadsbidraget

4000 kronor vaardnadsbidrag fotomontage WOH

Vad var det vi sa om vårdnadsbidraget? Den styrande vänster och högerkartellen hade fel igen. Vänster och högerkartellen avskaffade vårdnadsbidraget för att nå sitt vanvettiga (huvudlösa) ideologiska mål som med säkerhet kan anses som maktmissbruk och därmed korruption. Inkompetens skyddar inte mot lagbrott.

Högerkartellen under ledning av PA Westhed privatiserade äldreboenden i Äppelbo ”Adium” och vänsterkartellen (utan ledning) fick betalt i form av avskaffandet av vårdnadsbidraget. Förlorare blev kommunens unga familjer och skattebetalare. Ett årligt inkomstbortfall på ca fyra miljoner kronor och bidrog till behovet av inrättande av en temporär förskoleavdelning som ingen vet vad den kommer att kosta. Jag kommer att fråga efter kostnaderna, men enligt de erfarenheter vi har gjort kommer jag att få en gissning som svar av kommunchefen. Barnen kommer att kosta ca 2,2 miljoner årligen. Onödiga utgifter pga. idiotiska ideologier som har lett till maktmissbruk, korruption och egenintressen.

Westhed som tidigare hade förklarat Vårdnadsbidraget som en helig sak för Centerpartiet ändrade sig som så ofta och blev plötsligt övertygad om att vårdnadsbidraget kommer att påverka kommunens ekonomi på ett negativt sätt. I själva verket var han rädd att samarbete mellan kartellen kunde spricka om han vägrade att sälja sin heliga sak till vänsterblocket. Som vanligt hade han fel. Än en gång hade vi som enda oppositionsparti ”Kommunpartiet” rätt igen.

De fem barnen som fortfarande fanns kvar och erhöll vårdnadsbidrag bidrog till en besparing på 276 000 kronor till kommunens kassa. Kommunpartiet visste som vanligt att vårdnadsbidraget inte bara var en ekonomiskt positiv källa för kommunens ekonomi, men även ett stort socialt bidrag till de berörda familjerna och samhället i sin helhet. Kommunpartiet tänkte som vanligt på kommunens bästa, höger och vänsterkartellen tänkte på egenintressen och deras destruktiva ideologier.

Vi har räknat om det hela igen och kommit till den övertygelsen om att det är ett måste att införa vårdnadsbidraget igen och höja bidraget från 3000 till 4000 kronor per barn/månad. Enligt Kommunpartiets beräkningar som ansvariga i kommunen själva inte ”kunde” räkna ut tidigare, men nu följer vårt exempel, kommer kostnaderna att öka med några miljoner igen pga. platsbrist. Vårdnadsbidraget kommer locka  unga familjer att flytta till vår kommun som är i stort behov av mer invandring, men för det behövs att kommunens kommunikationsapparat utnyttjas för att marknadsföra Kommunen och inte kommunalrådet och kommunchefens egna intressen.

Kommentarer inaktiverade.