Interpellation avseende ny kommunchef 

  Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Till den det vederbör. Interpellation avseende ny kommunchef Den 22 mars är snart för handen och Oscar Fredriksson slutar officiellt som kommunchef. När avser Kommunstyrelsen att tillsätta en ny kommunchef, så att arbetet med att få ordning på verksamheten i kommunen kan komma igång? Wahan Harutun Kommunpartiet Nås, Dala Järna, Vansbro, Äppelbo.  … Läs mer

Interpellation Skillnader mellan förtroendevalda!

Kommunfullmäktige Vansbro kommun Fråga om skillnader mellan förtroendevalda! Tidningen Dagens Samhälle ägs av arbetsgivarorganisationen SKL. Ägarens syfte med tidningen är att sprida information, nyheter och debatt av intresse för den offentliga sektorn i Sverige. Tidningen kallar sig ”Tidningen för beslutsfattare på den offentliga … Läs mer

Motion om Motioner

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun. Utveckla behandlingen av motioner i Vansbro kommun  Bakgrund Möjligheten att skriva motioner är en mycket viktig del av kommunens demokratiarbete. Genom motionerna kommer frågor på Kommunfullmäktiges bord som kan bidra till kommunens positiva utveckling. Genom motionerna … Läs mer