De ljuger igen

Sven ThomsenVid kommunstyrelsens sammanträde (den 28 augusti 2012) kommer jag att säga nej, kommer frågan upp i kommunfullmäktige kommer övriga kristdemokrater att säga nej även där.

Torsten Larsson, ledamot i kommunstyrelsen i Falu Kuriren.

Ska vi uppfatta Larssons uttalande som ”förlåt mig, men mina Kd kamrater tvingade mig till det beslutet”. T Larsson nekar att ha varit med på de hemliga mötena, precis som de gjorde vid ärendet Adium där hela utskottet visste vad som pågick (nämligen brott), men ljög.

Vad kommunen genomgår nu är en upprepning av Adiumaffären i byte mot vårdnadsbidraget där man undanhöll information till kommunstyrelsen. Nu fortsätter man med samma brott. En säker årlig inkomst/besparing på ca fyra miljoner kronor som Alliansen och S & V under ledning av PAW betalade för deras ideologier. En summa på fyra miljoner av skattebetalarnas pengar offras för att stilla deras maktmissbruk . Mycket pengar som behövs inte minst i vård och skola. Detta kallar jag för korruption, men de fortsätter. Vi reserverade oss mot korruptionen.

Lösningen kan bli att han (Westhed) i egenskap av att vara ordförande stryker frågan från dagordningen och det hela faller skriver redaktör Sven Thomsen.

Oavsett vad PAW gör kommer KP kräva att ärendet behandlas vid mötet den 28 augusti 2012. Jag hoppas att få stöd av S-partiet och Moderaterna för att sätta stopp för maktmissbruket. Samarbetet mellan PAW och GM under ledning av kommunchefen sammanhålls av hatet mot mig och GM: s problem med sitt parti vilka vill bli av med honom. Makten i kommunstyrelsen är delad mellan fyra politiker, kommunchefen och Vänsterpartiets ordförande som offrar allt för att ha ett bra samarbete med Westhed pga. sin karriär som vd på Samhall.

Annonsen till mötet den 22 augusti 2012 i Vansbrobladet var egentligen en privat inbjudan av PAW till ett propagandamöte och hade inget med kommunen att göra. Annonsen var ett angrepp mot gruppen Borta med vinden och var därmed olaglig. Kommunen måste förhålla sig neutral och har inte rätten att kränka kommunmedborgare på det sätt som man gjorde. Utöver det har man bjudit in folk som absolut inte var neutrala. Samordnaren var en Centerpartist med ett regeringsuppdrag att få kommuner att installera så många vindkraftverk som möjligt i landet. I 45 minuter pratade han om Gotland och hur duktiga han och gotlänningarna var.

Som bekant är vi inte på Gotland utan i vår fina Vansbro kommun och Dalarna är länet som ska utvecklas som Sveriges turistlän. Självklart önskar vi gotlänningarna mycket rikedom, massor av vindkraftverk och lycka till. Må gud vara barmhärtig mot övriga. När det gäller vår kommun så vill vi besluta själva om kommunens framtid och för det behöver vi absolut ingen partisk vindkraftverksförsäljare från Gotland.

Den kvinnliga personen från Ockelbo som mindre än ett år varit representant för föreningen näringslivssamverkan utstrålade rädsla vilket hon försökte att dölja genom ett aggressivt framträdande. Hon uppmanade folk att själva läsa det som stod på skärmen med förklaringen att hon inte hade tid och fortsatte istället att prata. Vilket förakt mot de närvarande åhörarna. Jag var nära att be henne att lämna salen. Hade hon verkligen ingen tid eller fick marionetten inte ha tid. Inte nog med arrogans och otrevligheter hade hon heller ingen aning om vad hon pratade om. Större kompetens, bättre information och mer hyfs hade hjälpt henne mer. Hon kunde inte svara på en enda fråga vilket förklarar hennes beteende. Jag rekommenderar jobbyte.

Björn Risby visade hur ett proffs ska bete sig, sa inte mer än vad han behövde, men var obekväm med att svara på frågor som han troligen redan hade kommit överens om vid sina hemliga möten med ”kommunledningen”. Han verkade vara avvisande och hade problem att kunna dölja det. Risby måste räkna med att det finns folk som kan indikera kroppsspråket bättre än man själv kan kontrollera det.

Till sist Per-Anders Westhed. Det finns egentligen inte mycket att säga om honom mer än att han utan kommunchefen som styr honom eller en annan person bredvid sig är han en förlorare. Detta bevisades vid mötet då en åhörare fick svara på en fråga riktad till honom.

Wahan Ohaness Harutun

Kommentarer inaktiverade.