Poison Ivy

 Jag har tryckt ihop texten för att spara plats. Inga korrigeringar i text eller diktat har gjorts.Jag hade begärt konsultkostnaderna för år 2012 och totalkostnader för Rindi, men efter tre månaders väntan, tröttnade jag för att vänta på besked. Men … Läs mer