De ville effektivisera KF möten!

Vi sa, ni kommer som vanligt att misslyckas. Så blev det.

Sedan 2006 efter att Alliansen hade tagit över styret och efter 2010 då det så kallade socialdemokratiska arbetarepartiet blev en del av Alliansen har man lovat att satsa hårt för att utveckla och effektivisera kommunfullmäktigemöten, men misslyckades som vanligt. Resultatet har bevisligen blivit det motsatta. För att kunna utveckla och effektivisera kommunfullmäktige behövs kompetens och vilja, men kompetens och vilja är precis vad som saknas hos KF presidiet som  består av två centerpartister och en så kallad socialdemokrat.

Samma politiker i KF presidiet leder även Demokratiberedningen och där har jag vid flera tillfällen kritiserat dem att vara oförberedda för att inte säga inkompetenta/värdelösa. Kommer det att ske en förändring? Svaret är nej, varken på kort sikt eller på lång sikt och varför inte? Helt enkelt p.g.a. att kompetens kan man inte köpa, inte ens med kommunens pengar,

OK Corral Tombstone Policy. WOH

maktmissbruk eller svågerpolitik som är de styrandes policy.

Det senaste planerade KF mötet som ställdes in p.g.a. för få ärenden att behandlas, innehöll fler ärenden än tisdagens KF möte den 25 april. KF mötena var hittills som tradition alltid på måndagar. För att locka politiker att komma till mötena erbjuds nu extra ”arvoden” i form av ”utbildning” istället för att byta ut ordföranden som är problemet.

Men varför blev det en tisdag istället för en måndag, svaret är p.g.a. att konsulterna har en status som de måste bevara, även KF måste följa deras krav trots de höga konsultkostnaderna.

Varför blir det inga fler ärenden för att behandla vid KF möten?

Min rekommendation till inkompetensen, om ni vill effektivisera  kommunfullmäktige måste ni återkalla all delegation som togs från kommunstyrelsen så att vi kan driva hederlig politik och sätta stopp för tjänstemannaväldet. Exempel: förvaltningen missbrukar makten genom att ignorera politiken vid ”gatubelysningsärendet”, jag kallade det för ”tjänstefel” och krävde förklaring av ansvarig. En vecka senare bildades en styrgrupp bestående av två centerpartister, en socialdemokrat och några chefer som fick delegation att i fortsättningen besluta själva. Den styrgruppen existerar fortfarande.

Min nästa rapport/analys kommer att behandla skillnaderna mellan KP och de styrande samarbetspartierna C och S och C, M, KD och L samt förhållandet av dessa partier till den överdimensionerade förvaltnings chefer.

Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.