Demokratiberedningen Vansbro kommun Historia !

Demokratiberedningens historia, del ett.

I april 2010 lämnade jag in följande motion och som vanligt enligt konspirationsavtalet mellan förvaltning och de politiska partierna mot mig och mitt parti blev den inte publicerad som KP:s motion. Man har trots våra protester diskuterat och beslutat om det som förvaltningens eget förslag (samma metoder kör de än idag).

WOH Grundare och ordförande Kommunpartiet Vansbro kommun

Det blev inte som vi hade tänkt oss och det är det största skälet till förvaltningens, politikernas och beredningsledarnas misslyckande. Politikerna kom på det då jag avslöjade bluffen, men de fortsätter som vanligt och är nöjda med sina arvoden, (en chefs kommentar till mig” Wahan, så länge politikerna är nöjda med sina arvoden har vi inga problem, det är bara du som bryr dig).

  • Under punkten tre står det följande: Demokratiberedningsgruppen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium, gruppledarna av de i Kommunfullmäktige representerade partierna och någon tjänsteman och så blev det.

Alla gruppledare har hoppat av det uppdraget och utsett andra. Varför har de hoppat av? Hur länge ska hyckleriet fortsätta? Varför blundar de demokratiska krafterna? Svaret får vi vid nästa rapportering.

Den 10 oktober 2019 publicerade jag följandet på www.kommunpartiet.nu: Demokratiberedningen har nu existerat i åtta år utan en enda verksamhetsplan, inte ett enda studiebesök, inte en enda dialog med någon. Misslyckandet beror på verksamhetschefens okunnighet. Förvaltningen är inte intresserad av att Demokratiberedning ska utvecklas till ett effektivt organ som meningen är eller i vitaliseringen av Kommunfullmäktige och politikerna är rädda för repressalier och föredrar att tiga.

Vem är det som styr i den här kommunen?
Montage WOH

KOMMUNPARTIET PARTIPOLITISKT OBUNDET

 Motion

En väl fungerade demokrati än den som vi i kommunen har idag behöver utvecklas och hållas levande. Kommunpartiet föreslår kommunfullmäktige

  • att uppdra till kommunstyrelsen att snarast möjligt förbereda installationen av att tillsätta en permanent demokratiberedning under fullmäktige som arbetar med att levandegöra och utveckla demokratin, internt i kommunfullmäktige men också externt i relation till kommunbefolkningen.
  • Demokratiberedningen ska inte bli ett beslutande organ utan ska enbart ha en informations- och samverkansfunktion.
  • Demokratiberedningsgruppen ska bestå av kommunfullmäktiges presidium, gruppledarna av de i Kommunfullmäktige representerade partierna och någon tjänsteman.

Demokratiberedningens uppdrag skall vara följande:

  • utveckla former för dialog och medborgerligt deltagande
  • utveckla fullmäktiges arbetsformer
  • utveckla verktyg för att stärka enskilda ledamöter i rollen som förtroendevald
  • arbeta med jämställdhets- och integrationsfrågor
  • vårda den politiska organisationen
  • ansvara för ekonomiska förmåner och ersättningar till förtroendevalda

Wahan Ohaness Harutun

Ordförande Kommunpartiet.

Motion nr. 1 april 2010.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.