Den så kallade demokratidagen

Tryck och yttrandefrihet Vansbro- Etiopien Foto WOH

Efter mitt inlägg om Falu Kurirens redaktör Sven Thomsens reportage” politiker nobbade elever” och George Orwells citat ”journalistik är att skriva det som någon annan inte vill ska skrivas, allt annat är PR”. Blev det lite lugnare pga. att kloka människor förstod det demokratiska innehållet och betydelsen av demokratin för samhället och ignorerade några medlöpares kommentarer.  Politikerna däremot började sitt angrepp mot mig för att länka från sitt misslyckande.

När elever sitter i ett klassrum och väntar på politiker i en timme utan att någon visar sig då har organisationen misslyckats. Vad vi har erfarit hade skolledningen inte fått den information de behövde för att organisera mottagandet på ett effektivt sätt. Förvaltning och politiker hade organiserat fel och detta är vi ju vana vid. Därför sitter de i varandras knän. Tjänstemännen styr och politikerna nickar artigt för att inte bli utsatta för repressalier.

Värst av allt är att vid det senaste kommunfullmäktigemötet G Magnusson går till attack mot pressen och redaktör S Thomsen för att han rapporterat om att politikerna nobbade elever. Vad ville Magnusson? Skulle Thomsen ljuga och skriva att salen var fullproppad av politiker eller skulla han tiga. Lika otäckt är när NL Andersson går runt och hotar folk att inte ta kontakt med Thomsen. Två politiker som kallar sig socialdemokrater och vill förbjuda tryck och yttrandefriheten. Gå och lägg er, det är ju skamligt.

Vid ett annat möte och i Pelarsalen som var fullproppad av politiker, chefer och andra tjänstemän förklarade kommunalrådet Per-Anders Westhed samma redaktör för oseriös pga. avslöjanden som inte passade i Westheds smak. Jag rekommenderar dessa två politiker att utvandra till Etiopien (Hellre två etiopier som anpassar sig våra lagar en två politiker som vill införa Etiopiska förhållande i det fria Sverige) då får de se vad presscensur och förbud mot yttrandefrihet betyder, metoder som de själva använder för att mörklägga sanningen. Metoder som de kallar för öppenhet och tydlighet.

Jag vill härmed be E. Wiren att försvara yttrandefriheten och sätta dessa politiker på plats. Jag vill även uppmana alla övriga politiker i kommunen att resa sig upp och sluta att underkasta sig diktatoriska härskarmetoder. Kom inte senare och säg att ni inte visste att det var så illa. Ni satt alla, lyssnade och höll käften.

Vid samma Kommunfullmäktigemötet förklarade kommunalrådet hur lyckad den så kallade ”demokratidagen” var. Kan man prata om en lyckad demokratidag när 85 % av de förtroendevalda (politiker) ignorerade uppmaningen att delta i den så kallade demokratidagen då är det verkligen ett misslyckande. Varför deltog inte dessa 85 %? Ville de inte? Kunde de inte? Orkade de inte eller tyckte de helt enkelt som jag.

Kameleont och Opportunisten Weigel skriver ”Wahan var också tillfrågad men avstod från att deltaga, kanske på grund av avsaknaden av arvode” wahan var en av de 85 %, men för att förstå måste man kunna räkna, men den kompetensen har Weigel inte. Hade jag (Wahan) deltagit då hade ingen skandal inträffat, den saken är vi väl alla överens om.

Nall Lasse, S Munters, U Weigel, T Larsson skyndade sig att försvara varför ingen var på plats, men själva anledningen är bara för att göra lite propaganda åt sig själva. Om G Magnusson var med kommer vi troligen aldrig att erfara, han kan inte skriva.

Förra året deltog jag  inte, inte heller i år och kommer absolut inte delta nästa år heller. Jag är inte beredd att lura och svika våra ungdomar för att få lite propaganda. Vi håller oss till partiets höga moral, etik krav och sanningen.

Wahan Ohaness Harutun

Kommentarer inaktiverade.