DT redaktör S Thomsen tvingar fram extra Ks-möte !

Den 22 februari 2019 var kommunstyrelsen i Vansbro kommun kallad till ett extra möte, den officiella förklaringen jag efteråt har fått var att de ”nya politikerna” behövde informeras om de händelserna som redaktör S Thomsen har rapporterat om i Falu-Kuriren. Ärendet gällde officiellt ”återredovisning av utredningar om kränkande behandling i Vansbro kommun”.

rör inte min kompis
WOH

Ärendet hade redan blivit behandlat flera gånger av den tidigare kommunstyrelsen där jag klart och tydligt yrkade på att socialchef E Hekkala, personalchef L Tännström och äldre och omsorgschef Y Danielsson ska ersättas snarast möjligt.

Tjänstemannaväldet accepterade inget politiskt beslut som kan försvaga deras maktställning och politikerna var för fega för att ta det beslutet. Nu efter att jag anklagat det styrande Centerpartiet för slapphet och ledningsbrist och rekommenderat ”time out” känner de sig tvungna att agera. Nu är det inte bara jag som kräver ordning och reda inom politik och förvaltning. Flera politiker har fått nog och försäkrat mig sitt stöd. Vi vet att mycket snart kommer ”de nya” politikerna vara tvungna att följa mina rekommendationer. Problemen kunde ha varit lösta två år tidigare om man hade lyssnat på mig, men nu är de tvungna att göra det. Trycket genom avslöjandena i tidningen på C och övriga politikerna blev för stort, därför är jag övertygad om att några chefer kommer att gå snart. Bättre för sent än aldrig.

Sven Thomsen

Falu-Kuriren redaktör Sven Thomsen

Hur ska vi bedöma politikerna som sitter i en allians för att styra kommunen men blir tvungna att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte pga. rapporteringar i en tidning. Rapporter och avslöjanden som alla korrupta verksamhetschefer, politiker i utskotten, styrelsen, kommunledningsgruppen mm. hela tiden själva varit informerade och inblandade i händelserna.

Närvarande vid mötet fredagen den 22 februari 2019: Beslutande Stina Munters (C) ordf,. Lars-Olov Liss (C), Leif Nilsson (C ) ers,. A. Hultgren, Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson Berglund (KD), John Säljgård (LPO), Pär Skagerling (M), Nils-Erik Edlund (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Karin Sjöberg (S), ers. M. Ericsson Kurt-Lennart Karlsson (V) Ej tjg ersättare, Ulrika Halvars Bajer (C), Lovisa Berglund (C), Magdalena Busk (M), Gunnel Gustafsson (V), Övriga deltagare Richard Mårtensson seniorkonsult från Human&heart. Lillemor Tännström, personalchef. Utses att justera Nall Lars-Göran Andersson. Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Medborgarhuset 2019-02-26, kl. 08.0.

Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.