Elva år utan Verksamhetsplan!

Elva år utan Verksamhetsplan och en budget underskott på 35,5 miljoner kronor, men Allianspartierna och oppositionen är nöjda med sina arvoden. En Demokratiberedning i tolv år utan verksamhetsplan. Även detta klarade Centerpartiet, Vansbro. Var fanns revisorerna och varför agerade dem inte?

I elva år styrdes den permanenta Demokratiberedningen (DB) i vår fina kommun av Uwe Weigel (C) och gruppledarna/ordförandena för övriga partier att representera sina partier då DB skulle ha blivit ett starkt och effektivt organ för att få ordning och reda inom politiken och förvaltningen bl.a. för att undvika trolöshet mot huvudman.

Meningen med Kommunpartiets motion från april 2010 var att Demokratiberedningens uppdrag skall bl.a. vara följande: Utveckla former för dialog och medborgerligt deltagande. Utveckla fullmäktiges arbetsformer. Utveckla verktyg för att stärka enskilda ledamöter i rollen som förtroendevald. Arbeta med jämställdhets- och integrationsfrågor. Vårda den politiska organisationen mm.

Förvaltningen under ledning av totalt tre kommunchefer som varit inblandade och verksamhetschefer har hela tiden blockerat utvecklingen av organet och begränsat dess befogenheter så att jag var tvungen att redan 2013 genom en motion till KF kräva en ändring inom ledningen som inte hade kompetensen att leda Demokratiberedningen. Jag har vid flera tillfällen förklarat till KS och KF att verksamheten kostar bara pengar och kan utan att överdriva beteckna det som korruption och är en extra källa för politikernas (arvoden) inkomst.

Min senaste skrivelse till kommunledningen, revisorerna, DB politiker och Ks ordförande riktar sig dels mot Weigels inkompetens att leda DB (ett uppdrag) och dels mot förvaltningen för att genom medveten vandalism begått trolöshet mot huvudman.

I protokollet skrivs (Efter kontakter med SKR:s Sveriges kommuner och regioner jurister) lyfts denna fråga till kommunfullmäktige). K-chefen C Willman, Ks ordförande S Munters och övriga politiker har missat att brottsliga ärenden inte behandlas i Kommunallagen och det vet varje jurist och det skulle kommunchefen och politikerna ha också vetat.  Men vem av dem har kurage att erkänna att de har suttit i tolv år och har blivit behandlade som små barn. Partiordföranden, gruppledarna och Kommunfullmäktiges ordförande som har blivit behandlade som ”idioter” fortsätter att göra som de blir befallda.

Även jag har pratat med SKR jurister som är ansvariga för ”brottsbalken” som k-chefen Catharina Willman rekommenderade mig att prata med. Juristen i fråga har inte kontaktats av någon k-chef eller pratat med någon från Vansbro kommun om trolöshet mot huvudman och rådet till mig blev att jag som en hederlig förtroendevald, partigrundare och ordförande för det hederliga Kommunpartiet skulle inte förnedra mig till nivån av en lögnare. Alla vi politiker och verksamhetschefer vet att lögnare kommer att fortsätta med sina lögner.  Misslyckanden tvingar de att ljuga och jag kommer att påminna dem om deras misslyckanden och lögner och därmed politikerna om fegheten.

Kommunstyrelsen som består av alla partiers ansvariga för misslyckandet rekommenderar Kommunfullmäktige besluta att inkommen skrivelse inte föranleder någon åtgärd. Nu är det fritt fram för ytterligare maktmissbruk, trolöshet mot huvudman, fortsatt ruttenhet och tjänstemannaväldet.

Kommunledningen pratar gärna om tillit.  Vem är det vi ska tro på? En kommun som leds av lögnare? En kommun med kontinuerliga ekonomiska misslyckanden? En kommun utan framtid. Nej tack.

Alliansen under ledning av Centerpartiet är som jag tidigare har sagt en ”plåga” för kommunen, kommunens ekonomi och kommunens framtid.

Nästa rapportering blir om varför vi (Kommunpartiet) inte fick delta i KF mötet den 15 juni 2020 och rasisternas grupperingar inom Centerpartiets och deras hat mot mig och mitt parti pga. inkompetensen att bemöta min kritik för deras misslyckande och konsekvenserna för vårt samarbete med demokratiskt valda partier som SD som vi hade ett utmärkt demokratiskt samarbete med för kommunens bästa.

Wahan Ohaness Harutun, Ordförande och Grundare Kommunpartiet, Vansbro kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.