Faktaresententa politiker genom tjänstemannaväldet !

Förra veckan fick jag ett samtal av en trevlig kommunmedborgare som frågade om jag kunde tänka mig att förtydliga de möjliga konsekvenserna för 1. ”Kommunchef, ekonomichef och personalchef ska ha den samlade bilden vad som sker i verksamheten ”och 2. ” det ska bli varje chefs ansvar att anpassa verksamheten till budget, effektiviseringar och reduceringar”. Falu-Kurirens rapport Kostymen är för stor.

Som jag tidigare skrev har anställningen av k-chefen talats om sparsamt vid kommunfullmäktiga mötet med orden att man nu infört anställningsstopp som (jag redan hade yrkat för i februari 2018) och att kommunen nu har en ny/gammal k-chef.

Foto och montage WOH

Alliansen och S & V hade vid ett Ks möte beslutat om att inga frågor fick ställas. Jag fick av en hatfylld KF-ordförande att ställa en interpellation om jag vill ha svar på mina frågor. Han överskred sina befogenheter, men hat och avundsjuka i en Kommunfullmäktige bestående mest av arvodesjägare ”marionetter” kan man hota alla till tystnad. Detta primitiva beteende av en primitiv mindervärdighetsfylld politiker anser jag som ett hot mot de hederliga politikerna för att slippa bli utsatt för repressalier framfört av en politiker som hittills enbart har presterat med misslyckanden.

Svaret är komplicerat att skriva om, men jag ska ge ett svar som även kan anses vara en analys om det kaotiska läget i kommunen. Det var ett mycket trevligt samtal. Det tackar jag för och tackar för förtroendet. Att svara på dessa frågor kräver frimodighet och det har vi ju i Kommunpartiet. Vår politik och vårt ställningstagande för kommunens bästa har borgat för partiet som ett etablerat hederligt parti och våra två mandat är belöningen av våra väljare.

Avsikten med förslaget är att det ska av andra uppfattas eller anses vara en förklaring för samhörighet och styrka, men i själva verket delar man ansvaret med ytterligare två chefer och det är oacceptabelt. Vi kan och måste kunna kräva av en k-chef att ensam kunna ta ansvaret för sina ambitioner sina prestationer och misslyckanden. Detta förslag väcker osäkerhet och obehagliga betänkligheter.

Foto och montage WOH

Denna situation har vi varit med om tidigare då S & V styrde med hjälp av C i kommunen. Kommunstyrelsen Arbetsutskott tog över K-chefens uppgifter, men mycket snart ansåg de själva att de inte hade kompetensen och man installerade tre verksamhetschefer till en enhet istället för en k-chef. Jag kommer precis ihåg förklaringen efter att dessa tre chefer erkände sitt misslyckande. Man menade att det inte gick som man hade tänkt sig och pga. ”mycket ramlade och försvann mellan stolarna”, med andra ord visste högra handen inte vad vänstra handen höll på med och i den situationen kommer vi att hamna igen. För många kockar förstörde soppan, precis som fallet är idag.

Kommunkoncernen är för liten för att styras av tre ”direktörer”. Anser en kommunchef ensam inte kunna klara av uppgiften ska hen avstå från att ta uppdraget. Jag hade en diskussion med Ks-ordföranden som var övertygad om att det gäller ”en chef” som har ansvaret men jag läser något annat.  Hon är även övertygad om att det kommer att funka ”med trion” den här gången. Även 2015 var hon övertygad om att de ”strukturella förändringarna” kommer att bidra till balans i ekonomin. Även då vid ett KF möte förklarade jag till alla närvarande att politiken kommer att misslyckas.  Så blev det och nu är man övertygad igen, men jag är övertygad om att de kommer att misslyckas igen.

Den första delen och svaret av andra delen är egentligen det samma, men är mycket mer komplicerad i omfattning och struktur. De största organisatoriska och ekonomiska problemen har vi fått efter det så kallade ”effektivisering av verksamheterna”, konsultkostnader är ej publicerade. Förvaltningen tappade kontrollen över organisationen och över ekonomin och därmed tappade även politikerna kontrollen pga. sitt beroende av förvaltningscheferna och blev ”faktaresistenta”.

Med andra ord bär politikerna hela ansvaret för kaoset.

Ett exempel som även kan vara svaret på fråga två.

Att ”det ska bli varje chefs ansvar att anpassa verksamheten till budget, effektiviseringar och reduceringar”. Jag skulle inte reagera om detta hade skrivits av en illitterat person som KF-ordföranden. Jag ska ge er ett exempel på mitt påstående att striden om makten inom och mellan förvaltningscheferna är politikernas slapphet och kunskapsbrist som orsakar kaoset.

Foto och montage WOH

Efter valet 2010 har man i strategiska planen skrivit ”att Vansbro kommun för en ansvarsfull politik där ekonomin är överordnad övriga krav”. Citatet är mitt, men någon chef hade fuskat för att själv få beröm för det. Efter att jag publicerat sanningen på (dialog Vansbro kommun som förvaltningen tvingade fram nedläggningen), togs den bort. Då visste man vad som gäller, prestera eller gå. Nu kräver de vårt krav till budgetdisciplin av verksamhetscheferna utan att befästa det på något vis.

2017 och 2018 har skolan fått 15 miljoner kronor mer utöver budgeten för att införa strukturella förändringar. Resultatet blev minus fyra miljoner kronor. Nu ska chefen anpassa verksamheten till budget etc. Kommer man att sparka verksamhetschefen vid ett misslyckande? Politikerna vill gärna följa Kommunpartiets krav, men kommer de att ha djärvheten till att agera som vi? Svaret är nej och är bevisat. De kommer att anställa flera dyra konsulter som vid fallet ”social och IFO chefers skandal” som har en konsultkostnad på 1500,- kronor och 937.5.- kronor i timmen och inget slut är planerat (biståndsbedömarnas konsultkostnader är ej medräknade). Hur länge ska vi ha dem kvar? Vilka är de som ska fortsätta sen? Är det samma chefer som jag yrkade på att ska bytas ut som tar över igen? Misslyckandet är designerat. Men Kommunstyrelsen är nöjd med chefernas inkompetens och sin egen flathet. Lycka till.

Wahan Ohaness Harutun

Grundare och ordförande Kommunpartiet


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.