Förvaltningsrätten Överklagan

 

rikes-lagHärmed överklagas Vansbro kommunfullmäktiges beslut avseende partistöd för 2017, taget 2016-11-14. Beslutet har tagits emot gällande reglemente för redovisning av hur partistödet för 2015 har använts och därmed stridande mot Kommunallagen.

Enligt lag från 2013 ska redovisning av hur partistödet använts ske senast 6 månader efter räkenskapsårets slut och redovisningen ska granskas av en av partiet särskild utsedd granskare som ska avge en granskningsrapport om redovisningens riktighet.

Vid Kommunfullmäktiges beslut var det tre partier som ansågs kunna motta partistöd för 2017. Det är helt klarlagt att övriga fem partier i fullmäktige inte uppfyllt reglementet fullt ut. Dock har ej heller de tre partier som ansågs uppfylla reglementet gjort det på ett riktigt sätt. Lagen och därmed reglementet säger att granskaren ska lämna en granskningsrapport som ska klargöra om redovisningen av hur partistödet har använts är riktig.

När det gäller Kristdemokraternas redovisning avslutas den med att det står att redovisningen granskats och sedan en namnteckning. Någon granskningsrapport finns inte bifogad, och därför kan man med fog hävda att Kristdemokraternas redovisning inte uppfyller reglementets skrivning om att det ska bifogas en granskningsrapport.

När det gäller Liberalerna och Socialdemokraterna har man bifogat revisionsberättelsen avseende partiernas årsredovisningar. Dessa bifogade revisionsberättelser avser inte granskning av den redovisning av hur partistödet har använts som lagen och därmed reglementet föreskriver.

woh_8188-kommunallagenEftersom Fullmäktiges beslut på så sätt strider mot Kommunallagen och även mot kommunens uppsatta reglemente för hur redovisningen av hur partistödet har använts, ska gå till, så överklagar vi härmed detta olagliga beslut.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-1991900_sfs-1991-900

2. kap. §9, §10, §11 och §12.

För Kommunpartiet

Wahan Ohaness Harutun, Per Rostgaard Evald


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.