Gatubelysning i Vansbro kommun

fler-chefer-mindre-belysningspunkterKommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare har av kommuningenjör Nicklas Camarstrand fått inbjudan till en studieresa för att titta på kommunens gatubelysning inför den planerade presentationen/diskussionen av policyn vid kommunstyrelsemötet den 26 februari 2013.

Nicklas Camarstrand förklarar syftet med studieresan på ett tydligt och enkelt sätt så att även en politiker ska kunna förstå vad det innebär. Vansbro kommun har idag ca 2300 belysningspunkter, av dessa är ca 600 stycken armaturer redan utbytta till ljuskällor som kan användas efter 2015. Kommunen ligger idag ute med en förfrågan gällande nya armaturer för resterande antal.

Kommunen har sedan 2009 en gällande policy (kommunfullmäktige beslut 2009) för var det ska finnas kommunal belysning inom kommunen. N Camarstrand uppmanade politikerna i sin inbjudan att följa med på denna korta tur och ta del av vad policyn innebär i praktiken så vi har en gemensam målbild som vi tjänstemän kan arbeta utifrån.

N Camarstrand fortsätter och skriver att samråd har skett med kommunråd och kommunchef inför inbjudan. Arvoden utgår ej. Kommunchefen visade sig inte och för kommunalrådet Per Anders Westhed var Centerpartiets förfall viktigare än kommunens ärenden. Han åkte till Örebro. Jag hoppas inte att han kommer tillbaka med nya liberala förslag som tvingar oss att gifta oss med fyra fruar eller ändra i skolordningen.

Hur många politiker antog inbjudan till den här viktiga studieresan? Två politiker, Kommunpartisten som enda oppositionsparti och vänsterpartisten A Gyllenvåg som deltar i samarbetet med alliansen. Övriga politiker var inte intresserade i mer kunskap om ett mycket viktigt ärende och var inte beredda att delta utan betalning (arvoden).

Detta är ytterligare ett bevis på vårt påstående om att den politiska prostitutionen mellan vänster och högerkartellen är baserade på arvoden och isoleringen av Kommunpartiet för att skydda sina egna intressen som har lett dem till att begå korruption. För somliga är det arvoden som gäller, inte kommuninvånarnas bästa.

Jag vill härmed tacka N. Camarstrand för den fina korta och informativa turen. Kommunpartiet kommer att utnyttja vunnen information för att försvara en rättvis fördelning av kommunens resurser. Även i glesbygden ska vi ha ljuset fördelat på ett rättvist sätt.

C, S, V, Kd, och övriga medlöparnas centraliseringspolitik på bekostnad av glesbygden säger vi bestämt nej till.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.