Generösare riktlinjer vid biståndbedömning

Demokrati-till-varje-prisTill Kommunfullmäktige, Vansbro kommun

GENERÖSARE RIKTLINJER VID BISTÅNDSBEDÖMNING FÖR ÄLDRE INOM ÄLDREOMSORGEN
Socialtjänsten är en ramlag och ger kommunerna handlingsutrymme för att utforma verksamheten efter lokala förutsättningar och behov.

Riktlinjerna för biståndshandläggning är ett komplement till lagstiftningen och ska ge stöd och vägledning i myndighetsutövningen. På så vis upprätthålls likställighetsprincipen i kommunen och förtydligar biståndsbedömarnas arbete. Det övergripande målet är att förstärka rättssäkerheten för den enskilde.

Vansbro kommun ska vara ett föredöme för att äldre personer ska få ett bra liv och leverne på ålderns höst. Detta kan nog alla partier i kommunfullmäktige skriva under på, samt att de flesta partier har dokumenterar detta i sina partiprogram.

Riktlinjerna för biståndsbedömning för att få ett boende på våra äldreboenden är mycket strikt i Vansbro kommun. Detta innebär för den äldre, att det är mycket svårt och komplicerat ansökningsförfarande, för att få en plats om man själv anser att detta är det enda alternativ för att känna en trygghet i sitt boende.

Generösare riktlinjer för bistånd borde vara en självklarhet. Platser inom vård- och omsorgsboenden har tyvärr decimerats i Vansbro kommun.

Därigenom så drar vi slutsatsen utav detta, att det är betydligt större krav som ställs på personer som söker boende inom våra äldreboenden, och det är också det vi kan tyda i riktlinjerna.

Äldre, som själva bedömer att de önskar en plats i något av våra äldreboenden, får en del äldre avslag på ansökan på grund av att riktlinjerna är mycket strikta.

I de fall, då det ges avslag på grund av strikta riktlinjer, är den sökanden eller dess anhöriga tvungna att överklaga till Förvaltningsrätten, för prövning av ansökan till ett vård- och omsorgsboende. I de flesta fall får den sökande rätt att få en plats i något boende, men sökningsprocessen kan ta upp till ett år, en lång tid för en person som uppnått hög ålder.

 

Med hänvisning till ovanstående, föreslås kommunfullmäktige besluta

  • Att en biståndsbedömning med ökad flexibilitet anpassad till den enskildes behov

införs i Vansbro kommun

  • Att personer som är 85 år och äldre, som söker ett vård- och omsorgsboende, beviljas plats, utan biståndsbedömning.

Kommunpartiets Fullmäktigegrupp, Vansbro kommun.

Wahan Ohaness Harutun                                   Annika Nordin                           Grazyna Björklund

Motion # 2 24 juli  2014


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.