Giftfria förskolor

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun

Motion angående Giftfria förskolor i Vansbro kommun.

Varje dag lämnar föräldrar i Vansbro kommun sina barn på förskolan. Det krävs förtroende för att lämna över barnens säkerhet, hälsa och utveckling i någon annans händer. Föräldrar ska kunna vara trygga att barnen mår bra och har roligt. En viktig, men ofta förbisedd, aspekt är förekomsten av giftiga kemikalier i den miljö barnen vistas i.Demokrati-till-varje-pris

Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteende ger upphov till ökad exponering. De biter och suger på saker, utforskar sin omvärld och vistas nära golvet där många kemikalier samlas. På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på förskolan. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där.

Världsnaturfonden har låtit analysera blod från tre generationer. Resultatet visar att barnens blod innehåller högre halter av kemiska ämnen jämfört med äldre generationer. Därför krävs försiktighet, en ökad medvetenhet och ett breddat hälsotänkande, särskilt för de miljöer som barn vistas i regelbundet. Det kräver att vi politiker agerar – att vi lever upp till det förtroende som föräldrar ger oss dagligen.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker även beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs och renoveras. Som stor inköpare har Vansbro kommun makten att kräva att produkter ska vara fria från ämnen som inte är godkända enligt hårda miljö- och hälsokrav. Endast produkter som är bevisat säkra ska användas – barnperspektivet och försiktighetsprincipen måste gälla.

Kemikalier i kommunens förskolor bör kartläggas och de ämnen som medför risker för barnens hälsa fasas ut. Förslag på åtgärder kan vara: endast miljömärkta hygienprodukter används, endast giftfria leksaker köps in, plast finns i begränsad omfattning och den plast som finns är fri från hormonstörande ämnen.

Kommunpartiet i Vansbro kommun yrkar därmed:

  • Att en inventering av kemikalier genomförs på Vansbro kommuns förskolor.
  • Att kommunen tar fram en handlingsplan för hur en giftfri förskolemiljö ska uppnås.

Kommunpartiets Fullmäktigegrupp

Wahan Ohaness Harutun                                   Annika Nordin                           Grazyna Björklund

 

Motion # 4 24 juli 2014


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.