Hemtjänst utan biståndbeslut

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun

Motion angående hemtjänst utan biståndsbeslut.

De äldre som är i behov av hemtjänst söker detta och en biståndsbedömning görs på varje sökande. Därefter fattas ett biståndsbeslut som ett bifall eller avslag och meddelas den äldre. Även behovet i antal timmar meddelas.Demokrati-till-varje-pris

Regeringen tillsatte i januari i år en framtidsutredning för att föreslå olika åtgärder som ska förbättra vård och service för äldre. Bland annat vill man ge kommunerna möjlighet att erbjuda äldreomsorg eller annan service utan traditionell biståndsbedömning. Detta ökar de äldres delaktighet och självbestämmande.

I Linköping har man redan testat, och fått positiv respons från de äldre. Från kommunens sida anser man att tid har frigjorts och kan användas för annat.

Linköping har valt en modell som gäller för äldre som är över 75 år. De som har behov av hemtjänst kan vända sig direkt till hemtjänsten inom kommunen. Då blir man överens om vilken hjälp som man behöver. Är den äldre över 75 år har man rätt att köpa städning, tvätt och inköp till sammanlagt 6 timmar per månad utan särskild prövning av biståndsbedömare.

Vilket antal timmar som skall finnas utan särskild bedömning är upp till varje kommun att bestämma.

Vi Kommunpartiet i Vansbro kommun föreslår att detta skall kunna genomföras även i Vansbro kommun.

Vi är övertygade om att när äldre vill ha hjälp så behöver de också hjälpen. Man begär inte hjälp om det inte behövs.

Vi vill att kommunen undersöker möjligheterna att införa ett sådant system även i Vansbro kommun. Det exemplet som Linköpings kommun har genomfört kan vara ett bland många förslag till genomförande.

Vi yrkar att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att införa hemhjälp utan biståndsbedömning för medborgare över 75 års ålder.

För kommunpartiet

Wahan Ohaness Harutun                                   Annika Nordin                           Grazyna Björklund


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.