Igen fick vi purra dem!

Efter 18 år fick KP purra dem, igen!

Den 20 juli 2020 skrev jag på den här sidan om medborgarförslaget ” när vaknar politikerna?”. Egentligen ska politikerna vara vakna och följa varje beslut som har tagits, men så är sällan fallet speciellt inte när beslutet inte passar förvaltningscheferna. Så var fallet med medborgarförslaget. Det dröjde flera år tills jag tyckte att det räcker nu med förvaltningschefernas ”trolöshet mot huvudman” och politikernas ansvarslösa beteenden mot medborgarna.

Ärendet som skulle behandlas var en motion som har inkommit från oss Kommunpartiet Vansbro kommun. Vi föreslog bland annat inrättande av det som i kommunallagen benämns medborgarförslag samt ett slopande av kravet på att frågor inför allmänhetens frågestund ska lämnas in minst tre dagar innan fullmäktigesammanträdet där frågan kommer att behandlas.

Kommunstyrelsens förslag var: Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av pågående beredning i ärendet KF 2019/67 – Inrättande av medborgarförslag (KP:s förslag), anse motionen besvarad avseende medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motionen

Varför lämnar jag in en motion som jag med 100 % säkerhet vet att den kommer att avslås? Ärendet har ju diskuterats flera gånger i demokratiberedningen som inte klarade att själva komma med ett förslag till beslut. Varför klarade DB inte att ta ett förslag till beslut? Svaret är enkelt, k-chefen hade inte beviljat att detta ska ske. Vad väntar k-chefen och processledaren och politikerna på? Väntar man på ett mirakel? Eller kanske en apostel?

Vad jag ville bevisa och som jag lyckades med var att väcka politikerna. Det är nämligen vi som ska styra kommunen inte inkompetenta höga chefer som inte klarar sig utan konsulter. Efter Centerpartiets diskrimineringsagerande mot mig har politikerna börjat vakna och det är dags att börja göra ändringar inom det politiska styret.

2010 avskaffades nämnderna och en ändring är inte i sikte, med andra ord är det dags att ändra i systemet (ordförandeposter i utskotten tas över av oppositionen eller upphör). Sedan året 2002 har medborgarförslaget funnits och SKL/SKR var beredda att hjälpa alla intresserade kommuner.

Nu har Kommunfullmäktige vid det senaste mötet sagt ja till Kommunpartiets medborgarförslag och jag hoppas att folk nu kan börja lämna in sina idéer att bli verklighet. Ännu en gång kunde KP bevisa att politikerna måste vakna mycket tidigare för att hinna i fatt Kommunpartiet.

Efter 18 års väntan har KP klarat av det på mindre än ett år, annars hade vi troligen väntat i ytterligare 12 år som samma ansvariga chefer och politiker i demokratiberedningen väntade på en verksamhetsplan i 12 år och som till slut drevs fram av Kommunpartiet.

Wahan Ohaness Harutun

Grundare och ordförande för Kommunpartiet Vansbro kommun

Kommunpartiet För kommunens bästa


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.