Instiftande av naturpris

Var rädd om naturen foto WOH

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun.

Motion angående förslag om instiftande av naturpris.

Kommunmedborgare har för en tid sedan lämnat in ett förslag om instiftande av ett naturpris, inte helt olikt Vansbro kommuns kulturpris. Eftersom medborgare inte kan lämna förslag direkt till kommunfullmäktige och vi i kommunpartiet anser förslaget för en mycket intressant åtgärd och stimulans till de många personer som gör fantastiska insatser för att rädda våra värdefulla naturmiljöer.

Idag försvinner dessa miljöer i en allt sabbare process och de personer som ägnar sin tid och själ till bevarande av våra naturmiljöer behöver uppmuntran och politikernas respekt och stöd av vår fina kommun.

På grund av ovan nämnda yrkar vi:

v  Att ett Naturpris, liknande Vansbro kommuns Kulturpris instiftas.

 Efter att ett eventuellt positivt beslut av kommunfullmäktige har tagits föreslår vi att nominera Dr. Bengt Ehnström som första mottagare av Vansbro Kommuns Naturpris.

 För kommunpartiets Fullmäktigegrupp.

Wahan Ohaness Harutun

Vansbro den 8 september 2012

Kommentarer inaktiverade.