Interpellationen som bevisar okunnighet

                       Till kommunfullmäktige Vansbro kommun.

Interpellation om vägran att leverera allmän information och utnyttjande av kommunens hemsida för egenintressen.

Efter valet den 9 september 2018 behöll kommunpartiet sina två mandat och är därmed representerat i Kommunfullmäktige. Vår vägran att göra oss beroende av förvaltningscheferna skrämde de politiska partierna att samarbeta med oss för att undvika att även de själva skulle bli utsatta för repressalier av tjänstemannaväldet.

Jag har på telefon 2019-01-03 begärt att fortlöpande få ta del av allmänna handlingar som jag har rätt till och ingenting annat.

Svaret jag fick av sekretariatet är skrattretande och bevisar maktbegär, citat: ”Du har förstås all möjlighet att begära ut allmänna handlingar (ex. utskottens protokoll) då de har blivit färdigställda. Du har dock inte möjlighet att begära ut handlingar som inte finns, såsom utskottsprotokoll som inte har blivit skrivna eller information som inte än har kommit kommunstyrelsen tillhanda. Rätten att ta del av allmänna handlingar omfattar inte en rätt att ”prenumerera” på handlingar som ännu inte finns.”

Tf. k-chef skriver följande: Din begäran avslås med anledning av att de handlingar du efterfrågar inte kan anses vara varken inkomna eller upprättade hos myndigheten, och därför inte omfattas av begäran att få ta del av allmän handling på det sätt tryckfrihetsförordningen medger. Man är till och med snäll och påpekar att jag får överklaga beslutet.

Som sagt jag har inte begärt information som inte finns och som jag inte har rätt till. Jag kommer inte att förnedra mig till den nivån som förvaltningen vill tvinga mig till. Men jag kanske gör en JO anmälan istället.

Andra exemplet är det som nu pågår mellan en verksamhetschef och en privatperson som råkar vara journalist. Är det meningen att kommunens hemsida ska utnyttjas av chefer för att försvara felaktigheter de själva har begått?

Jag har försökt att få information om vilka regler och vilka personer som är ansvariga för vad som ska och eller får skrivas på kommunens hemsida. K-chefen svarade att det var han som bestämmer och att han ska göra några ändringar.

Den 15 januari 2019 fick jag samma information av kommunikatorn att det är k-chefen som har ansvaret för publiceringen, men att det fortfarande inte finns några regler eller riktlinjer att följa, med andra ord är det fritt fram för förvaltningen att efter behag missbruka kommunens hemsida som det nu har hänt igen.

Jag anser inte att personer inom förvaltningen ska ha rätten till att försvara sig mot personer som begärt information, när vi vanligt folk inte får samma rätt att försvara oss på kommunens hemsida mot kommunledningens repressalier.

Frågan är nu ska vi fortsätta att attackera KP:s politiker och varje privatperson som begär information bara för att frågan på ett eller annat sätt inte passar cheferna?

Tycker inte ni att det är dags att kommunens hemsida ska styras av demokratiska krafter som ägnar sig åt kommuninvånares bästa och att förbättra kommunens usla rykte?

Personvald förtroendevald Wahan Ohaness Harutun

Grundare och vice ordförande, Kommunpartiet Vansbro kommun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.