Kommunpartiet versus Maktmissbrukarna!

Om journalister och partiledarna är rädda för tjänstemannaväldet och Centerpartiet lednings repressalier då måste vi inom Kommunpartiet bli ännu tydligare för att informera kommuninvånarna. Demokratin hotas av kommunledningsgruppens kontinuerliga misslyckanden och de giriga arvodesjägarna.

Ni har säkerligen hört att en privat person från Luleå hade överklagat de beslut som har tagits vid KF-möten i kommunerna. Man kan tänka att det finns mycket kompetens och kunskap i de större kommunerna, men faktum är att det finns mycket stor kompetens inom Kommunpartiet som var först i att inte godkänna KF-besluten som tagits sedan införandet av distansmöten.

Även vi kommer att vinna!

Jag publicerar överklagan gällande uteslutandet av Kommunpartiet att delta i KF-möte som är ett resultat av Centerpartiets hat och oförmåga att bemöta min kritik om deras kontinuerliga misslyckanden och övriga partiernas rädsla för Centerlednings repressalier.

Sekretariatets enhetschef mejlade ett brev till mig (se nedan) och i det vill hon förklara varför det inte finns något ärende eller något protokoll som bekräftar att mitt parti med två mandat inte fick delta vid KF-möten den 15-juli och den 29-september.

Anledningen till uteslutandet av Kommunpartiet var vårt krav på ett säkert distansmöte då båda ledamöterna och ersättarna tillhör riskgruppen. Kommunpartiets styrelsebeslut är att följa myndigheternas rekommendationer tills de upphävs.

(Anledningen till hatet av några inom C-ledningen mot mig är mitt konstaterande att Centerpartiets policy är en plåga för kommunen).

I hennes brev står det följande. ”kommunen i dagsläge varken har de personella eller de tekniska resurserna för att genomföra ett sådant möte”. KF ordförande förklarar att kommunen inte har lyckats säkerställa att ljud och bildöverföring kan ske på ett sådant sätt så att det uppfyller fullmäktiges och lagstiftningens krav.

Ska två KF-ledamöter bestraffas pga. kommunens och KF-ordförandes oförmåga att hantera sina uppgifter. De hade ju sex månader tid på sig.

Vi fick inte delta i KF-möten, men våra interpellationer fick besvaras.

Nu är det så att jag inte är någon jurist eller expert, men jag hoppas att mitt överklagande tas upp på allvar då vi följer myndigheternas rekommendationer.

KF-ordföranden har överskridit sina befogenheter genom att utesluta två förtroendevalda från att delta vid KF-möten. Demokratin i vår fina kommun är hotad.

Jag menar att båda KF-mötena var olagliga pga. att ett parti var uteslutet att genomföra KF-mötet den 29-september 2020 trots avsaknandet av ett parti som inte tilläts vara med.

Mvh. Wahan Ohaness Harutun Grundare och ordförande Kommunpartiet, Vansbro kommun. Vansbro 20 oktober 2020

KP överklagade felaktigt KF-beslut! Vi väntar på beslut som gäller vår överklagan, tills dess får de fortsätta ta ogiltiga beslut och låta sig skrämmas av sina härskare/sahiber.

Förvaltningsrätten: KF beslut inhiberas. https://vartlulea.se/arkiv/aktuellt/forvaltningsrattenkfbeslutinhiberas.5.23fc5456176603dc8c11591c.html


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.