Kontinuerligt misslyckande, Varför?

Varför misslyckades kommunledningsgruppen som består av två C politiker, en S politiker, fem verksamhetschefer och en kommunchef?

Jag konstaterade att  kommunen aldrig har haft ett positivt ekonomiskt resultat utan större statsbidrag.  Detta är inte normalt, här finns det stora brister i ledningen som måste genast rättas till. Så kan vi inte fortsätta. Första möjligheten är att K-chefen lämnar sitt uppdrag och andra möjligheten är tre verksamhetschefer lämnar sitt uppdrag. förvaltningscheferna får gärna lösa problemet själva.

Marionet

Efter att Alliansen under T. Larsson 2006 tog över styret och trots  personalreducering på  (76 personer) efter Kommunpartiets krav misslyckades Larsson att klara ekonomin som kostade Kristdemokraterna förlusten av fyra av sju mandat vid valet 2010.

Westhed som tog över efter Larsson försökte direkt att rätta till Larssons misslyckanden. En stor del av besluten som togs var försämringar inom skola, vård och övriga verksamheter. Totalt 108 punkter som förvaltningen fortfarande inte klarat av ännu. Det allra viktigaste som ledde till framgångar var att han följde Kommunpartiets krav ” att Vansbro kommun för en ansvarsfull politik där ekonomin är överordnad övriga krav” och att ett maxtak på högst 550 anställda ska gälla.

Dessa krav följdes på ett sätt som vi kunde acceptera. En del av förändringarna avsåg personalstyrkan som minskades till för oss acceptabla 558 personer år 2012. Det verkade som om de flesta inom politiken var nöjda, men det var inte vi inom KP.

Vi kunde vid flera tillfällen konstatera och påpekade att tjänstemannaväldet tog över beslutstagandet, kommunstyrelsens maktutövning delegerades till tjänstemännen. Det gick så långt att gatubelysningen i Källbacken och Saltvik demonterades utan politikernas medvetande vilket jag konstaterade vara tjänstefel.

Station får vänta. Bild och montage WOH

Förfallet av den epoken hade börjat, Westhed som hade köpt två Socialdemokrater genom att erbjuda dem två ordförandeposter lämnade styret till k-chefen som följde konsulternas rekommendationer att omorganisera förvaltningsstrukturen. Konsultkostnaderna för den mandatperioden blev 36 miljoner kronor , vilket innebar 700 000 kronor i månaden.

Anställningsstoppet upphävdes. Nu var det kvantitet istället för kvalitet som gällde, maktmissbruk, egenintressen och särskilt svågerpolitiken nådde toppen och pågår fortfarande. Sjukskrivningar, utbrändhet, oenighet mellan olika chefer och inte minst ledningsbrist ledde till att kaos härskade inom verksamheterna. Konsulterna misslyckades att rädda läget.

I början av 2015 tog den nya ledningen över en manipulerad ekonomi som inte gick att iordningställa trots stora ekonomiska tillgångar .

Del två och en rapport om partistöd för år 2017 kommer senare.

 Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.