KP och Bergvik!

Hej och välkomna till kommunpartiets nya hemsida som fortfarande är under uppbyggnad och vi ber er därför om förståelse för att vi inte kunde rapportera några viktiga händelser. Jag lovar att försöka skriva efterhand om vad som har hänt hittills.
Under titeln 60, 90, 141 vindkraftverk har alla politiker av gruppen Borta med vinden fått följande e-mejl. E-mejlet är inte sekretesstämplat och därför tar jag mig friheten att publicera det på vår nya provisoriska hemsida.

Till våra politiker!

141 vindkraftverk i stället för 90?
Bergvik har i sin beskrivning av ”Projekt Kajsberget” lagt in 141 vindkraftverk. På kommundelsträffarna i våras var det tal om 60, på samrådsmötet i juni 90 och nu 141. Vad väcker detta för tankar? Se vidare

http://vindkraft.bergvikskog.se/projekt/kajsberget/
Klicka på kartor i högerspalten. Åtta grupper visar sig t v, vilka kan vara svåra att öppna. Högerklicka i stället på Föreslagen layout under resp grupp. Spara som. Vänta några sekunder (se nertill på sidan) tills sparandet är klart. Öppna den sparade pdf-filen så ser man på kartor var de olika vindkraftsverken är placerade.

Fyra representanter från gruppen Borta med vinden kommer den 21 augusti klockan 1300 att informera oss och dela med sig de kunskaper de har om vindkraft. Alla är välkomna till det öppna mötet som äger rum i Ja – Järna lokalen i Dala – Järna.

Min kommentar.
Jag förstår inte varför Bergviks representanter inte berättade sanningen för kommunstyrelsens ledamöter vid det ks-mötet. Vi kommer att kräva ett svar på frågan och svaret måste vara trovärdigt. Oavsett vilket svar vi får, kommer vi att kräva garantier som leder till att kommunen snarast möjligt blir skuldfri och en kommun med blomstrande ekonomi och service för allmänheten och inte bara för några utvalda chefer och politiker.

Var tionde kommuninvånare har gett oss (Kommunpartiet) sitt förtroende att sköta deras intressen och vi kommer inte att svika dem. Som sjökapten har jag ja lärt mig att följa regeln ”no cure, no pay” och så kommer det att förbli även i framtiden. Får vi inget för vår fina kommuns bästa, är vi inte heller beredda att förstöra kommunens tillgångar och naturen för våra uppdragsgivare som är kommuninvånarna.

Bergviks etablering i kommunen måste snarast möjligt leda till en vändning i kommunens ekonomi så att vi kan byta ut inkompetenta chefer, förhoppningsvis även inkompetenta politiker, anställning av fler fotfolk (minskning av arbetslöshet) som gör jobbet och förbättra servicen inte bara inom vård och skolsektorn.
För att kunna nå dessa mål måste övriga politiker ställa sig bakom kommunpartiets krav och genast börja rensa i sin respektive partiledning. Centerpartiets ”timeoutare” måste förstå att de bär det största ansvaret för kaoset i kommunen. De flesta socialdemokraterna vet vad jag pratar om, Kristdemokraterna måste visa ärlighet och inte bara spela de ”kränkta” och ett ledarbyte inom vänsterpartiet kan bara ha positiva effekter för demokratin i kommunen.

Vi kan med glädje meddela att Ks – mötet som skulle vara i Säfsen har nu efter Kommunpartiets protester stoppats och kommer att vara som vanligt i kommunhuset i Vansbro. Mötet i Säfsen för cheferna och enbart ordinarie ks ledamöter blir ändå i Säfsen, med skillnad utan övernattning. En stor seger för kommunpartiet som ensam kämpar mot Maktmissbruk/korruption och egenintressen.
Vi kanske ska skicka vårt fotfolk på ett diskussionsmöte om bättre samarbete till Sälen som en personalvårdsåtgärd. Även fotfolket vill ha lite uppmuntran.

Kommunpartiet växer så det knakar för närvarande och därför vill vi be er att via vår hemsida anmäla ert intresse för medlemskap i partiet. Detta meddelande gäller inte anställda i kommunen pga. att vi inte vill utsätta de för repressalier som en del politiker och chefer/underchefer håller på med mot våra medlemmar och släkt som redan är utsatta för. Dessa repressalier har sedan årsskiftet 2010 ökat lavinaktigt. Det senaste vi har fått kunskap om är att någon S-politker i uppdrag av sina herrar hotar folk för att ta kontakt med tidningar.
Så kan vi inte fortsätta i Sverige året 2012.
Direktören Lugnet fick sparken, våra chefer kommer säkerligen att få lönehöjningar igen.
Wahan O. Harutun

Kommentarer inaktiverade.