KP sätter normer!

Den 8 augusti skrev jag under titeln Kp och Bergvik att jag inte kunde förstå att Bergviks representanter inte kunde hålla sig till sanningen och jag anser fortfarande att liknande beteenden inte bara är en svaghet, men även som en överlägsenhet och som en kränkning mot motparten som i det här fallet är kommuninvånarnas förtroende valda.

Vi har av bergvik den 9 augusti fått ett e-mejl riktat till sex av de sju partiernas ordförande samt ytterligare en social-demokrat, men inte till Folkpartiets ordförande. Jag tackade för mejlet, men samtidigt undrade varför får två social-demokrater informationen, men inte Folkpartiets ordförande? Inte för att de i Folkpartiet är snälla mot mig, tvärtom de är en av många som har anklagat mig för rasism och var emot ett samarbete med KP inom Alliansen, men demokratin och rättvisan måste försvaras varje sekund, speciellt i vår fina kommun där kommunledningen anser demokratin som ett hinder.

Svaret som jag har fått av den ansvarige var professionellt, korrekt formulerat, utan stavningsfel och slutade med att ” vad gäller S så är anledningen att båda varit med på de möten vi haft”.

Nu blir det intressant, ”De möten vi haft”. Vilka ”möten” pratar man om egentligen? Så vitt jag vet är ingen grupp utsedd för att förhandla med Bergvik. Har man redan i hemlighet kommit överens på samma sätt som Adium affären? Vad som pågår här är en repris av maktmissbruk/korruption och bevarandet av egna intressen i en ännu större rang än Adium affären som blev en årlig inkomstförlust på dryga två och en halv miljoner kronor för kommunen och den förlusten är till och med större än ”rindi affären”.

Är vi på väg till ännu en skandalaffär genomförd av samma maktmissbrukare som Rindi och Adium affären?

Har man redan en hemlig överenskommelse med Bergvik som man hade med Adium? Alliansen bär ett stort ansvar av de misslyckanden kommunen upplever, men det största ansvaret när det gäller Adium är att belasta S & V som offrade den årliga dryga två och en halv miljoner kronor för att kunna bli av med vårdnadsbidraget (bevis på ohederlig och korrupt politik) Vårdnadsbidraget som av C och Kd ansågs vara mycket viktig för valfriheten och som bevisligen var enbart lögner som deras övriga löften.

Dessa är kommuninvånarnas pengar, inte ideologisjuka politikers som får ansvarsfrihet av revisorer som de själva har valt.

Kommunpartiets krav som vi redan tidigare har förklarat under rapporten ”Kp och Bergvik” kommer att sätta nya normer i framtida förhandlingar mellan kommuner och konsortier. Utnyttjandet av våra vattendrag gav inget för de berörda kommunerna. Kommunpartiet och Vansbro kommun får inte göra samma fel som övriga kommuner som var nöjda med några arbetstillfällen. Därför uppmanar jag ännu en gång alla demokratiska krafter att ställa sig bakom kommunpartiets krav för att äntligen få en förbättring i kommunens ekonomi och för att förbättra för våra unga och gamla, oavsett hur mycket era ledare eller ni själva än hatar mig.

Wahan Ohaness Harutun

Kommentarer inaktiverade.