KS politikerna erkänner vi visste inget!

Habiliteringsstöd. Varför fick dem inte sin dagpenning Stina?

Jag hade tänkt att skriva lite om det politiska läget och demokratin i vår fina kommun, men utvecklingen om ärendet ”habiliteringsstödet” för de LSS berättigade personerna har nått oacceptabel vidd där Ks-ordföranden Stina Munters anklagade mig ha påstått att ekonomichefen ljuger.

Vilken anledning ska tvinga mig att anklaga ekonomichefen för lögner? Jag har hittills inte träffat ekonomichefen och senast jag hade ett telefonsamtal med honom var i februari 2020 då jag behövde information om ”Driftredovisningen”. Det bästa jag någon gång har fått.

Hur ser det ut med informationen jag begär att få av sekretariatet i dagsläget? Först måste man prata med K-chefen. Ringer jag inte igen kommer inget. Har nu väntat i flera veckor på information.

Min fråga till Stina Munters som ordförande för Kommunstyrelsen var varför har dessa hjälpbehövande personer inte fått sin dagpenning utbetald? Jag även begärde en utredning för att liknande debacle inte skulle hända igen.

Avslöjandet i tidningen var obehagligt för politikerna som nu förklarar sig med ”vi visste inget om statsbidraget”. Det visste inte heller Ks-ordföranden och inte utskottsordföranden heller. (Vem är det som styr i kommunen? Stina Munters bekräftar med sitt agerande mitt påstående från 2017 att Centerpartiets nuvarande styre är förödande för kommunen.

I stället för att svara på mina frågor skickar hon utdrag av vad kommunen har betalt ut för verksamheten från egen kassa. Mina frågor gäller Habiliteringsersättningen? Vid mitt samtal med Stina kunde jag ögonblickligen konstatera att hon inget visste eller sa inte sanningen.

Faktum är att kommunen har begärt och fått 239 695 kronor habiliteringsersättning, delat ut enbart 6063 kronor till dessa försvarslösa personer och skickat resten tillbaka. Det var felaktigt, men vem törs säga emot cheferna? Dessa pengar skulle delas ut till berörda LSS berättigade personer oavsett om de kunde eller inte kunde delta.

Statsbidraget syftar till att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). 

Varför vägrade cheferna att dela ut dagpenningen till de handikappade personerna? Visste politikerna verkligen inte om vad som pågick? Jag förstår att det är generande för dessa partier som kallar sig för ”vi som skrev på listan”, men vem bryr sig? Dessa hjälpbehövande människor kan ändå inte försvara sig. Här gäller det ”håll käften och lyd”. Maktmissbruk, egenintressen och svågerpolitik fortsätter och lika så hyckleriet.

Nedan mitt andra mejl till Stina då hon inte ville förstå mitt första mejl och k-chefen inte ville registrera det för att mörklägga vad som pågår under hennes ledning.

Till Ks-förande Stina Munters, Vansbro kommun

Habiliteringsersättning

Det här är min reaktion på ditt svar på mina frågor och jag antar att kommunstyrelsen har läst och godkänt svaren.

Mina frågor gällde ”statsbidraget” habiliteringsstödet för 2019 som skulle ha delats ut oavsett om de berörda personerna pga. Corona smittorisken kunde närvara eller inte. Kommunen hade begärt och fått 239 695 kronor, men delade ut enbart 6063 kronor. Dessa människor kan pga. sitt handicap inte försvara sig för att få sina rättigheter i det här fallet ”dagpenningen”.

Förvaltningschefer med 70 000 kronor i månadslön måste klara sina uppgifter eller gå.

Vid vårt telefonsamtal konstaterade jag att du inte var informerad om händelserna och senare kunde jag även konstatera att ”ingen” annan politiker var informerad heller”. Inte ens politiker som sitter i socialutskotten visste om vad som pågår. Inte ens efter avslöjandet i FK reagerade dessa ansvariga politiker.

Jag har som vanligt inte fått svar på min begäran om att utreda händelserna. Jag har begärt utredningen och vill veta varför du inte har tagit upp det med kommunstyrelsen. Demokratin måste gälla för alla även oppositionspolitiker med utländsk bakgrund. Jag hoppas att få det svaret snarast möjligt för att undvika ytterligare otrevliga avslöjanden, ytterligare diskussioner och anklagelser.

Wahan Ohaness Harutun

Grundare och ordförande Kommunpartiet, Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo.

Vansbro 21 mars 2021

Kommentarer inaktiverade.