Mahatma Gandhi

Ord av Landsfadern Gandhi Foto: WOH

Andra oktober!

Mahatma Gandhi var född den 2 oktober 1869 i Porbandar i Gujarat och blev mördad den 30 januari 1948 i New Delhi av Nathuram Godse som inte kunde acceptera Gandhis försök till samförstånd med landets muslimska minoritet.

Gandhi var en indisk advokat, politiker och andlig ledare. Han var en förgrundsfigur i Indiens självständighetssträvanden från det Brittiska imperiet. Gandhi kom från en välbärgad köpmannafamilj och utbildade sig till advokat i Storbritannien. Han levde en tid i Sydafrica innan han definitivt återvände till Indien år 1914.

Gandhi var pionjären för ”satyagraha” en filosofi som till stor del handlar om sanning och motstånd mot det onda genom aktivt ”icke-våldmotstånd” vilket förde Indien till självständighet och inspirerade rörelser för medborgerliga rättigheter och frihet runtom i världen. Gandhi är allmänt känd i Indien och världen i övrigt som ”mahätmä” som betyder ”stor ande”. Den 15 juni 2007, antog FN:s generalförsamling enhälligt en resolution om att den andra oktober ska vara den Internationella icke-våldsdagen.

Gandhi tillämpade första gången fredlig civil olydnad i den indiska folkgruppens kamp för medborgerliga rättigheter i Sydafrika. När han återvände till Indien från Afrika organiserade han fattiga bönder och arbetare för att protestera mot tunga skatter och utbredd diskriminering.

Gandhi tog ledningen för partiet indian National congress och ledde kampanjer över hela landet för fattigdomsbekämpning, kvinnans frigörelse, broderskap mellan skilda religiösa och etniska grupper, ett slut på den kastbaserade diskrimineringen och för nationens ekonomiska självtillräcklighet, men framför allt för ”Swaraj” Indiens självständighet från utländsk dominans.

Gandhi blev känd för att leda sin nation i olydnad mot den brittiska saltskatten som infördes i Indien med saltmarschen på 400 kilometer 1930, och i en öppen uppmaning till britterna att lämna Indien (Quit India) 1942. Han var fängslad vid många tillfällen och i många år, både i Sydafrika och i Indien.

Gandhi utövade och förespråkade icke-våld och sanning i alla situationer (precis som Kommunpartiet gör). Han levde på enkel vegetarisk och, senare, frukteriansk kost. Han genomgick långa (stundtals över en månad) fastor, för både självrening och protest.

Källa: wikipedia

Kommentarer inaktiverade.