Maktmissbrukarnas hånfulla överlägsenhet

Kommunpartiets seger i valet 2010 som gav oss vågmästarerollen och vi blev kommunens tredje största parti och enda opposition tvingade fram konspirationer mellan de politiska partierna och några chefer inom förvaltningen för att knäcka oss. Man försökte i början att köpa mig genom att erbjuda mig posten istället för en Center-politiker som hade hoppat av. Den politikern var en av de centerpolitiker som jag respekterar mest. Jag tackade nej.

ser du en häst eller groda?   fotomontage WOH

ser du en häst eller groda?
fotomontage WOH

 

För att få den information vi behöver och inte får är vi tvungna att begära extra information. Jag är inte den person som chansar med skattebetalarnas pengar därför kräver vi av oss själva mer än det ibland behövs.

Under Larssons ledning som K-råd var det inget problem, inte heller i början av 2011. Jag kontaktade mest ekonomichef och har alltid fått de underlag jag behövde. Självklart kunde det ibland ta några dagar eller en vecka längre än ”normalt”, men det var inget problem. Kontakten var normal och alla var ”nöjda”.

Efter avslöjandet av maktmissbruk och egenintressen med Adiumaffären lade de locket helt på. Jag kände genom samtalen att cheferna var pressade, men de försökte ändå att låta trevliga, men de kom med ursäkter att de hade mycket att göra och att det kommer att ta tid osv.

Cheferna är nervösa och en del ogillar läget. Pressen på dem att säga ifrån är hög, men jag är alltid snäll och har rätt att kräva den information jag behöver. Kommunchefen förklarade flera gånger att vi skulle kontakta henne, men jag har aldrig haft förtroende för henne och kommer aldrig att ha det heller.

Någon gång i november förra året ville jag ha information om lärarlönerna, löneutvecklingen för några lärare och vårdpersonal av personalchefen, konsultkostnader, redovisningen för Rindi och politikernas arvoden för 2012 av ekonomichefen. Lönelistan fick jag i mars och arvodeslistan tidigare. Efter några månader gav jag upp, men förklarade i ett inlägg i Falu-Kuriren och på vår hemsida att jag inte kommer att ge mig innan jag fått fram sanningen.

Detta räckte för att tvinga fram sanningen om de hemlighållna kostnaderna för Rindi. Nu vet jag varför man inte ville lämna informationen till mig. Westhed kan inte hålla sig till sanningen. Kommunens falska motto tydlighet och tillit har blivit mörkläggning och förvanskning.

Jag började fundera och kan analysera följande. Quatron skötte affärerna med Rindi. I maj/juni utsåg man en Förhandlingsdelegation utan Larsson som ersattes av A. Gyllenvåg (jag reserverade mig mot det beslutet)). Varför ersattes Larsson?  Sa Larsson ifrån eller fick han gå pga. att han inte ville begå lagbrott igen? I så fall: Varför tog A Gyllenvåg över ansvaret?  Var det pga. att han var arbetslös?

Man begärde ytterligare 200 000 kronor. Hade man redan gjort slut på de 700 000 plus de 200 000 kronor som man begärde? Har Westhed och hans medhjälpare ljugit för KS igen? Resultatet pratar för sig.

Nu anger de en summa på 1 148 379,23 miljon kronor som slutresultat. När jag låg på Mora lasarett pga. (stroke) redovisades kostnaderna för KS och ärendet var avslutat. Man pratade inte mycket om kostnader, inte heller finns det något protokoll som man kan kolla. Protokoll, ja behövs det överhuvudtaget? Man förfalskar de ändå så att det passar.

Kort exempel: jag yrkade på att punkten fyra ska strykas. De gör om det till att Wahan H yrkar bifall till punkten 1, 2, och tre. Då måste man fråga sig om de har sina hjärnor med sig vid mötena. Protokollet undertecknas av G Magnusson som ordförande och T Larsson som justerare, två före detta kommunalråd.

Uppställningen är gjord av kommunchefen inte av ekonomichefen och därmed inte helt sanningsenlig. Kostnaderna för möten, personalkostnaden, arvoden, resor, hotell mm. är inte med i slutresultaten, inte heller datumet för betalningarna.

Den 14 september 2014 är det val.

 Wahan Ohaness harutun

Kommentarer inaktiverade.