Medborgarförslag! När vaknar politikerna?

Vad är ett medborgarförslag?

Medborgarförslaget har införts i ca 200 kommuner av Sveriges 290 kommuner och det innebär en rätt för den som är folkbokförd i en kommun att väcka ärenden i fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområde. Anledningen till införandet av ett medborgarförslag var utgångspunkten att demokratin ska vara pluralistisk. Flera vägar ska stå öppna för de medborgare som önskar påverka den lokala politiken.

Konkreta motiv som anförts för ett införande av medborgarförslag har varit bland annat följande:

  • Det finns ett intresse bland medborgarna att påverka den kommunala politiken på detta sätt,
  • Om även partierna engagerar sig kan det gynna både partierna och den representativa demokratin.
  • Det kan leda till konstruktiva dialoger mellan medborgare och kommunföreträdare,
  • Det kan bidra till att vitalisera fullmäktige.

”Men det passar inte Tjänstemannaväldet!”.

Exempel: ”Melleruds kommun, som under 2007 fick mottaga hela 100 medborgarförslag av skiftande karaktär från en och samma person, vilket ledde till att medborgarförslag systemet avskaffades av en enig fullmäktige i juni 2007. 2012 återupptogs dock medborgarförslag i Mellerud igen med ett tak på tre förslag per person och år.”

Ärendet som skulle behandlas var en motion som har inkommit från Kommunpartiet Vansbro kommun. Motionärerna föreslår bland annat inrättande av det som i kommunallagen benämns medborgarförslag samt ett slopande av kravet på att frågor inför allmänhetens frågestund ska lämnas in åtminstone tre dagar innan det fullmäktigesammanträde där frågan kommer att behandlas.

Kommunstyrelsens förslag var: Kommunfullmäktige beslutar att, med anledning av pågående beredning i ärendet KF 2019/67 – Inrättande av medborgarförslag, anse motionen besvarad avseende medborgarförslag. Kommunfullmäktige beslutar att i övrigt avslå motionen.

Varför lämnar jag in en motion som jag med 100 % säkerhet vet att den kommer att avslås? Ärendet har ju diskuterats flera gånger i demokratiberedningen som inte klarade att själv komma med ett förslag till beslut. Varför klarade DB inte att ta ett förslag till beslut? Svaret är enkelt, k-chefen har inte beviljat detta ännu. Vad väntar k-chefen och processledaren och politikerna på? Väntar man på en mirakel? Eller kanske en apostel?

Vad jag ville bevisa och som jag lyckades med är att Ks och KF är marionetter som följer k-chefens diktat och kommer att fortsätta på samma sätt. Sedan året 2002 har medborgarförslaget funnits och SKL/SKR var beredda att hjälpa alla intresserade kommuner.

Första beviset var att säga nej till alla Kommunpartiets motioner (jag vill påminna er om motionen om ”demokratipriset” som röstades ner av Landsbygdspartiet) som ville visa sina sympatier för förvaltningen emot mig och Kommunpartiet. Ett bevis som stämplar partierna och förvaltningen för deras hat mot mig och mitt parti. Liknande beteenden ser man ofta på filmer på bio och TV.  Likaså Kalle Björklunds (M) attack mot mig och mina avslöjanden mot LSS boendet som ansvariga utskottsordförande Anneli Hultgren fortfarande inte kan klara som alla hennes övriga uppdrag.

Bevis nummer två bekräftar förvaltningens och politikernas avsaknandet av ledningsförmåga. Vad de beslutade om är det de hela tiden har saboterat, nämligen att säga nej till mina motioner. KF beslutade vid sitt möte den 15 juni att fortsätta att behandla ”medborgare motionerna” enligt ”mitt” KP:s förslag. Det vill säga att skrivelser som skickas in till kommunen och bedöms som en motion presenteras till partierna som bestämmer vilket parti som vill ta över det ärendet. Den senaste motionen togs över av Centerpartiet, men det vet de fortfarande inte.

Då jag avslöjade citatet på sajten Dialog Vansbro kommun ”Vansbro kommun för en ansvarsfull politik där ekonomin är överordnat övriga krav” som en chef hade stulit den av mig och fick in den som sitt i den strategiska planen togs den snarast bort. Nu har jag avslöjat det här och även den kommer de att bort snarast möjligt och därmed har vi fått ett resultat.

Spännande att prata om händelser från åren 2002, 2007, 2012 2017 och i Vansbro kommun 2020 vet k-chefen fortfarande inte vad hon vill och processledaren i DB saknar både kompetens och inspirationsförmåga. Är man fysiskt och psykiskt nedgången eller inkompetent ska man inte ta på sig uppdrag enbart för pengarnas skull.

Ett annat exempel på inkompetensen inom förvaltning och politik är händelserna mellan patientanhöriga, socialchef E Hekkala och Äldreomsorgschefen Yvonne Danielsson. Dessa chefer som jag redan 2018 yrkat på att ska bytas ut bevisade igen inkompetens och måste bytas ut snarast möjligt.

I den situationen kan vi utan ansträngning konstatera att tolv år utan en verksamhetsplan kan en permanent demokratiberedning inte fungera. Misslyckandet berör inte enbart på ledningens oförmåga, men även på maktmissbruk och sabotage som ledde till anmälan till ”trolöshet mot huvudman” som är ett ärende inom brottsbalken, men K-chefen ljög och tvingade politikerna att behandla brottet enligt kommunallagen vid ett KF-möte. Stackars politiker.

Mer om det i min nästa rapport, men även om mitt samarbete med SD och hur det har påverkat centerpartiets och andra politikers hat mot mig. Hatet som tvingades fram av förvaltningen och politikernas kontinuerliga misslyckanden. Jag kommer senare att skriva varför Vi inte fick vara med vid KF-mötet den 15 juni 2020? Kan man prata om mordförsök? Missa inte avslöjandena.

Kommunpartiet kommer inte att ändra sin ärliga och avslöjande politik.

Wahan Ohaness Harutun

Grundare och ordförande Kommunpartiet för Kommunens bästa.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.