Motion. Ändrad policy för ordförandeskap i demokratiberedningen

Till Kommunfullmäktige, Vansbro kommun.

Motion. Ändrad policy för ordförandeskap i demokratiberedningen

Efter två år som representant för Kommunpartiet i demokratiberedningen anser jag att demokratiberedningen inte har bidragit mycket till att förbättra eller till att demokratin i vår fina kommun inte skulle försämras. Vi kan konstatera att DB-gruppen inte har misslyckats i sitt uppdrag, men de senaste händelserna i kommunen bevisar oacceptabel passivitet och likgiltighet av de styrandes odemokratiska beteenden så att en ändring måste ske.

En konstruktiv förändring av hur demokratiberedningen skulle bli en verksam del i hur demokratin och makten utövas i Vansbro kommun måste genomföras.

Demokratiberedningen har bland annat till uppgift att utveckla fullmäktiges arbetsformer samt följa och driva demokratiutvecklingen. I Vansbro kommun har ordföranden hämtats från ”Alliansen” som styr kommunen.

Hos andra kommuner och inte minst i riksdag och hos SKL är det oppositionen som tillsätter ordförande i motsvarande organ. Vi har också samma system när det gäller lekmannarevisorer i kommunen. Genom att ha ordförande tillsatt från ett parti i opposition säkerställs den demokratiska ordningen på ett mer tillfredsställande sätt och beredningen skulle också kunna ha en granskande uppgift motsvarande riksdagens konstitutionsutskott.

Kommunpartiet yrkar därför:

  • Att kommunfullmäktige uppdrar åt demokratiberedningen att bereda frågan om hur policyn skall vara vad gäller ordförandeskapet i beredningen
  • Att granska hur den politiska makten utövas.
  • Vansbro den 4 april 2013Kommunpartiets Fullmäktigegrupp.                           

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.