Några ärenden från KF September

Jag hade pga. politikernas odemokratiska och korrupta beteenden lovat att i förkortad form publicera de viktiga beslut som tas vid KF-möten då politiken och förvaltningscheferna har infört ”Stasi fasoner” för att blockera att sanningen kommer fram.

Värre blev det dagen efter rapporten om ”trolöshet mot huvudman” som jag publicerade på KP:s hemsida. Vid Demokratiberedningens möte efter en diskussion om Demokratiberedningens uppgifter och DB- verksamhetsplan för 2019/2020 som även den är en produkt från Kommunpartiet. En rapport kommer snart. Inkompetenta politiker måste stanna hemma, special de som redan har vägrats ansvarsfrihet tidigare.

Din röst från Nås till Äppelbo

Jag börjar med ärendet inriktningsbeslut Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk. Trots att vi inte fick delta i diskussioner som övriga politiker och förvaltning. Men läs och häpna Ks rekommendationer till beslut: Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen från kommunfullmäktige är att avloppsreningsverken i Vansbro och Dala-Järna renoveras. Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ingen annan politiker tordes yttra sig pga. de inte hade räknat med att kommunpartiet skulle ta över när andra inte vågar pga. mindervärdighetskomplexet. Vi hade diskuterat ärendet med en kunnig civilingenjör som kallade politikerna för…., så vi visste vad vi sa ja till. Men övriga partier hade inte räknat med att vi skulle ta över deras ärende och visste inte vad de skulle göra, de satt kvar.

Andra ärendet var strategisk plan 2020-2022. Jag har varit med så många och tror inte ett dugg på struntpraten speciellt nu när S, halva V och Alliansen vill acceptera att köra reklam och propaganda för egen nytta. Här kunde vi inget göra än att reservera oss mot förslaget. Även hälften av V gjorde det, det vill säga inte KL Karlsson troligen är han en modern V som vänder kappan efter vinden.

WOH Grundare och ordförande Kommunpartiet Vansbro kommun

Nästa punkt var ”Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg”. Det betyder taxa höjningar framtagna av en person som tjänar 12 000.- kronor per arbetsdag och politikerna som yrkade bifall till förslaget har tredubblat sina egna arvoden. KP har begärt votering och reserverat sig. Pga. detta blev M Ericson förbannad på mig och krävde av ordförande att vägra bevilja votering, men han hade redan vid flera tillfällen överskridit sina befogenheter och tordes inte följa hat kravet av en nickedocka till.

Sista punkten för idag är inrättande av demokratipris. Även där blev det avslag. Den här gången från SD avhopparna som växlade över till våra konkurrenter. Den här gången blev det 27 mot tre, det vill säga två kommunpartister och Gunnel för Vänstern som avstod att votera. Priset för Demokratipriset blir 10 000.- per år, men det var för mycket för John Säljgård att stärka demokrati och inspirera medborgarna till deltaganden. Däremot blev det inget problem för hycklarna som ansåg att demokratin måste få kosta pengar. Så stort är hatet emot mig som smider ihop dem.

Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.