Överklagandet av kommunfullmäktige beslut.

alska-din-nastaÖverklagandet gäller partistödet som skulle förhindra orättvisa, men som visade sig att varken ansvarige inom förvaltning eller ansvariga inom politiken vill erkänna sitt misstag. Det överklagandet är inte i vårt intresse, mitt förslag var att begära komplettering av partierna till rapporteringarna och lösa problemet på ett civiliserats sätt, men det passar inte populisterna inom centerpartiet och inte heller de radikala krafterna inom politiken. Jag har startat partiet utan partistöd och vi är beredda att fortsätta utan partistöd och arvoden, då kanske vi kunde få hederliga fritidspolitiker som är oberoende av arvoden och i den offentliga sektorn, men det ville de inte heller. Felbeslutet är lätt att åtgärda, men det behövs kurage av förvaltning och politik. Både kommunstyrelsens ordförande och k-chefen är informerade.

Jag kommer att dela den här rapporten i två delar. Del två kommer jag att publicera själva överklagandet och i den här delen kommer jag att tydliggöra förvaltningens inkompetens och nonchalans och KF: s presidiets kontinuerligt felaktiga ärendebedömning och hantering.

Det är en lång väg tills ett ärende hamnar på politikernas ”bord” till beslut. Redan vid kommunstyrelsens beredningsdag där ärendena ska diskuteras börjar missbruket. I stället för öppna och korrekta rapporteringar dikteras förslagen som ska beslutas vid det påföljande Ks – mötet. Jag bojkottade mötet och nu efter hårda diskussioner ”hoppas” jag att en ändring kommer att ske. Min bedömning är att det verkar som om våra chefer har suttit för länge på sina stolar. Det kanske är tid att byta stolar.

Problemet är att cheferna inte kan förstå att det finns även politiker som kan läsa, skriva, analysera och inte är rädda att peka på chefernas felaktiga förklaringar och beslut. Resultat blir att de börjar ta till osanning och fastnar i ett trotsigt beteende som förvärrar situationen. Exempel på det hade vi vid den senaste så kallade Ks-beredningsdagen. Ansvarig tjänsteman är egentligen en kunnig person, men rädslan för repressalier av övriga chefer tvingade personen att säga emot mig trots medvetandet att jag hade rätt.

Cheferna måste börja förstå att all information som behövs för en intresserad person finns på internet och att nästan alla partier och politiker i Sverige är beredda att dela med sig av sina erfarenheter. Mina rekommendationer till dessa ”osäkra” tjänstemän och kvinnor i vår fina kommun är ödmjukhet istället för att börja ljuga och förvränga sanningen. Ingen är fullkomlig.

Vid det KF mötet började jag mitt framförande med att förklara att jag inte kommer att läsa partiernas rapporteringar om partistödet. Jag hade begärt och fått rapporterna, men de fanns nämligen inte i handlingarna. Att KF presidiets ordförande inte hade rapporterna heller var jag helt säker på. Han har aldrig haft kontroll på sitt ämbete. Det är inte första gången KF ordföranden bevisar sin okunnighet genom att begå grova fel. Partierna måste börja granska sina kandidater. Förresten första Vice ordförande posten ska besättas av kommunpartiet och ingenting annat.

Vad vi nu kan konstatera är att det saknas tillit, kompetens och intressen i det uppdrag politikerna har fått. Egenintressen, svågerpolitik och maktmissbruk har tyvärr blivit vardagsmat i vår fina kommun och värre blir det för varje dag.

Vi behöver din hjälp.

Alternativet, Kommunpartiet för kommunens bästa.

Wahan Ohaness Harutun


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.