Rädslan för ej beviljad ansvarsfrihet!

WOH Grundare och ordförande KP

Nu har tävlingen om vem ska komma med det bästa förslaget för att isolera mig flyttats från de övriga partierna till Centerpartiet som delar på platserna ett och två (Centerns ordförande A Hultgren förlorat plats ett till KF-ordförande Weigel), men tävlingen fortsätter pga. att C inte kan bemöta mina avslöjanden och deras kontinuerliga misslyckanden.

Kommunfullmäktiges ordförande Uwe Weigel (C) hade beslutat att inte tillåta distansdeltagande till KF-mötet den 15 juni 2020, trots att jag tidigare hade pratat med Ks-ordföranden om det ringde jag en vecka före mötet och informerade sekreteraren om det också. Det ledde till otrevliga diskussioner som jag kommer att skriva om senare. Varför fick KP inte vara med? Jag börjar med första ärendet som Weigel och Hultgren med några till inte ville se och höra vad vi kommer att säga.

Jag börjar med att kopiera Revisionsberättelsen för 2019: Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Vansbro kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Revisorerna bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

KF beslut: Kommunfullmäktige har tagit del av Revisionsberättelse 2019.

Lemon Queen

Vad politikerna inte ville höra av mig var att vi inte tycker att Ks skulle beviljas ansvarsfrihet. Ett deficit på minus 30 miljoner kronor kan man inte sopa under mattan genom att lura sig och folket. I dessa 30 miljoner deficiten är det 18 miljoner kronor förlusten vid försäljningen av RINDI inte medräknade.

Min kommentar med hälsningen till ytterligare ett misslyckande blir ” operationen var lyckad, patienten är död”. Lycka till. Nästa ärende kommenteras snart.

Wahan O Harutun, Grundare och ordförande Kommunpartiet, Vansbro kommun.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.