Status quo istället för utveckling !

Jag hade lovat att skriva om varför Kommunfullmäktige vägrade att svara på min interpellation om personalstyrkan. Svaret är politikerna är slutkörda och tjänstemannaväldet har inget att komma med längre än att ta över Kommunpartiets krav.

Status quo istället för utveckling?

Tidigt 2017 konstaterade jag vid ett beredningsdagsmöte där alla verksamhetschefer och Ks- politiker var närvarande och förklarade att alla ni är slutkörda.  Men de ville få ordning på ekonomin genom att införa strukturella förändringar som ingen av dem visste vad det betyder. Misslyckandet anges nu vara minus 17 miljoner kronor, jag säger minus 40 miljoner kronor. Förlusten av verksamheternas verkningslöshet (ineffektivitet) inte medberäknat.

Facit blir nu att pga. inga ändringar görs i organisationen att det enbart blir försämringar och nedskärningar inom skola, vård och äldrevården mm. men inte minst repressalierna mot mig kommer att nå argsinta nivåer. Vi är bereda för att samarbeta, men vi är inte beredda att ljuga för våra väljare för att mörklägga sanningen.  Aldrig.

Jag bifogar interpellationen så får ni se vad det är som på går och varför jag säger att åtgärdsplan 2019 är en bluff.

Till: Kommunfullmäktige Vansbro kommun. Interpellation om personalstyrkan.

Läget i flera av kommunens verksamheter är under hård ekonomisk press. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera anställda väljer att byta arbetsgivare på grund av icke konkurrenskraftiga löner, bristande resurser, men i huvudsak pga. mycket dålig arbetsmiljö och avsaknandet av kompetent ledning.

Detta är inte acceptabelt. Antalet anställda som säger upp sig ökar för varje år och ersätts med obehörig personal och dyra konsulter. Behöriga lärartätheten är enbart 46 % och hälften av dessa har inte den ämnesutbildning som krävs, även detta är oacceptabelt.

Kommunen styrs av tillförordnade ”chefer” och konsulter pga. ledningsbrist inom förvaltning och politik som har blivit beroende av varandra. Styret liknar mer som en totalitär maktutövning än en demokrati. Den överdimensionerade administrationen tvingar oss in i ett ekonomiskt förfall.

Bristen på information ”som vi för sju veckor sedan har begärt och inte fått” gör att vi enbart kan gissa att kostnaderna för de årsanställda som betingar minst 85 procent av den totala kommunstyrelsens nettobudget trots vakanta höga chefers poster. Detta är absolut inte godtagbara förhållanden.

Även i år täcks inte budgetbehovet som är oacceptabelt hög

På grund av ovan nämnda vill jag gärna ha svar på följande frågor.

Varför har ni inte löst dessa problem hittills, trots våra uppmaningar?

Vad är konsekvenserna?

Är det ett sätt att spara på vakanta chefsposter pga. den dåliga ekonomin?

När tänker ni anställa de vakanta posterna?

Är ni överhuvudtaget medvetna om dessa problem.

Nästa rapport blir om nya k-chefen, möjligheten till utvecklingen och alternativet att bevara STATUS QUO istället.

 Wahan Ohaness Harutun Grundare och Ordförande för Kommunpartiet.

Nås, Dala Järna, Vansbro och Äppelbo.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.