Torv

Torvfakta foto & montage WOH

Torv består till hälften av kol och innehåller mer energi än de flesta biobränslen, vilket gör den intressant att utvinna och förbränna.

Torvbränsle har framställts i större skala ända sedan 1800-talet, men har så småningom ersatts av importerade, fossila bränslen. I samband med 1970-talets oljekris väcktes intresset för bränsletorv på nytt. Enligt de inventeringar som då gjordes skulle 350 000 hektar av de svenska torvmarkerna vara lämpliga för utvinning. Av den ytan nyttjas i dag mindre än 2 promille, 6 500 hektar, för torvproduktion.

De senaste åren har utvinningen av energitorv sjunkit i Sverige. Brytning av torv är väderberoende och kan variera kraftigt mellan olika säsonger, men minskningen beror delvis även på det nya systemet för handel med utsläppsrätter. Förbränning av torv kräver utsläppsrätter. Däremot är torv varken belagd med energi- eller koldioxidskatt.

Ökad brytning möjlig

Hur stor användningen av torv för energiproduktion blir i framtiden beror till stor del på hur styrmedel som elcertifikatsystem och handel med utsläppsrätter utvecklas. Den årliga bränsletorvproduktionen i Sverige motsvarar cirka 2,5 – 3,5 TWh. Utifrån den årliga tillväxten på de svenska torvmarkerna, som beräknats motsvara allt från 6 till 20 TWh per år, skulle brytningen av torv för energianvändning enligt torvbranschen kunna öka.

Torvanvändningen utgör mindre än 1 % av den totala energitillförseln i Sverige. Den energitorv som bryts i Sverige används i huvudsak vid ett 40-tal svenska värme- och kraftvärmeverk där den sameldas med andra bränslen, främst skogsbränslen. Att tillsätta torv vid förbränningen har visat sig effektivisera eldningen. Att blanda torv med trädbränslen minskar också de problem med sintring, slaggbildning och korrosion i pannor som ofta uppstår vid eldning av biomassa.

Jämfört med trädbränslen har torv högre innehåll av svavel och kväve och i äldre anläggningar är utsläppen av svaveloxider och kväveoxider högre än för biobränslen. Med modern reningsteknik är utsläppen från förbränning av torv lika stora som för andra fastbränslen.

Kräver tillstånd

Brytning av torv innebär stor påverkan på både natur- och kulturvärden, och kräver särskilt tillstånd. Ett till två år innan torven bryts avbanas vegetationen på mossen och mossen dikas ut. Den torv som ska användas som bränsle skördas vanligen som fräs- eller stycketorv. Frästorv harvas eller fräses loss från mossens översta lager. Stycketorv tas upp från 0-70 centimeters djup och pressas till torvkorvar.

Efter brytningen lämnas torven liggande på brytningsfälten där den torkas av sol och vind. I naturligt tillstånd innehåller torv cirka 90 % vatten. Vattenhalten i energitorv bör ligga på 45-50 %. Torven kan också förädlas till briketter eller pellets. Sveriges enda fabrik för förädling av torv ligger i Sveg.

Långsamt förnybart

Torven förnyas långsamt jämfört med energigrödor och skogsbränsle som har en produktionstid på 1-100 år. Det tar ett par tusen år för torv att bildas. Många av de myrmarker som finns i Sverige började bildas när inlandsisen drog sig tillbaka, vilket i södra Sverige skedde för cirka 10 000 år sedan. De fossila bränslena kol, olja och naturgas bildades för mellan 50-500 miljoner år sedan.

Den svenska torvutredningen från år 2002 ansåg att torven skulle klassificeras som just torv, och inte placeras in i kategorier som fossilt/icke-fossilt eller förnybart/icke-förnybart. Inom torvbranschen anser man att torv bör betraktas som biobränsle så länge den mängd torv som bryts varje år inte är större än den årliga tillväxten. I Finland klassas torv som långsamt förnybart bränsle medan EU och många internationella organ klassar torv som fossilt bränsle.

Mer info på www.bioenergiportalen.se

Wahan Ohaness Harutun

 


Kommentarer

Torv — 1 kommentar

  1. Tack Wahan för info om torvbrytningen och dess betdelse………..Hoppas alla ledamöter i repektive nämder är välinformerade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.