Transparency International Sverige

Transparency International Sverige foto mont WOH

Här nedan publicerar jag ett pressmeddelande från Transparency International Sverige som släpptes idag den 5 december 2012 i Stockholm.

CPI 2012: Sverige står sig internationellt – men riskerna kvarstår

I Transparency Internationals (TI) årliga korruptionsmätning, Corruption Perception Index (CPI), ligger Sverige kvar på fjärde plats, samma som 2011. Danmark, Finland och Nya Zeeland ligger före. Med 88 som totalpoäng är Sverige därmed i toppskiktet av den tredjedel av länderna som får över 50 poäng av 100 i undersökningen. Relativt god insyn i den offentliga sektorn bidrar till Sveriges starka resultat.

Men den fortsatt höga placeringen betyder inte att Sverige är befriat korruption, kommenterar Ann Wilkens, ordförande för TI Sverige. Kommuner och landsting har visat sig särskilt sårbara – bland annat finns brister i hur reglerna för offentlig upphandling följs. Det finns heller ännu ingen lagreglerad insyn i politiska partiers finansiering och

Sverige har upprepade gånger kritiserats av Europarådets grupp mot korruption, Greco, för bristande transparens på det området. Dessutom har OECD kritiserat Sverige för att inte göra tillräckligt för att efterforska korruption vid svenska företags internationella affärsuppgörelser.

Detta är svagheter som delvis finns belysta också i den större studie, ”Motståndskraft, oberoende och integritet – Kan det svenska samhället stå emot korruption?”, som TI Sverige publicerade tidigare i år. Med dessa och andra frågor som utgångspunkt fortsätter TI Sverige att bedriva informationsverksamhet om korruptionens skadliga verkningar och verka för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor.

Om undersökningen

I sin analys av utvecklingen ser TI vissa tecken på att kampen mot korruptionen ger resultat. Bl. a. konstateras att tilltagande protester mot korrupta regimer under året tvingat ett antal politiska ledare på fall.

Undersökningen mäter graden av korruption i offentlig förvaltning och politisk verksamhet som den uppfattas av insiktsfulla bedömare. I år har TI uppdaterat den metodik som ligger till grund för undersökningen. Den nya metodiken innebär bl.a. att resultat från olika år i framtiden kommer att bättre kunna jämföras. Poängskalan har uppdaterats för att visa att en ny metodik är på plats.

 Kontaktpersoner

Ann Wilkens, ordförande, tel. 070-223 58 91

Lotta Rydström, exekutivsekreterare, tel. 072-744 55 58

www.transparency-se.org • info@transparency-se.org • 08-791 40 40

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende frivilligorganisation som bedriver en bred opinionsbildning mot korruption och för ökad transparens i såväl offentlig som privat sektor. TI Sverige är icke ett brottsbekämpande organ utan arbetar förebyggande för att bidra till undvikande av de skador som korruption och otillbörlig påverkan medför för företag, andra institutioner och för samhällslivet i stort.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.