Webb – sent KF – möte !

Det ni läser nu är en rapport skriven av Falu-Kurirens redaktör Sven Thomsen som publicerades den 6 maj 2014. Den motionen var en av de sista motioner som inte var beslutade om ja eller nej.

Som bekant är att alla våra motioner behandlades av förvaltningen och svaret var alltid nej pga. konspirationen mellan förvaltning och politiken som nu har nått toppen efter att jag har rekommenderat Centern att ta ”time out” och lämna politiken till andra partier för att få ordning i verksamheterna och därmed i kommunen. Så att säga en ”Cexit” i Vansbro kommun.

Rekommendation ”CEXIT”
Foto WOH

Vi vet alla att alla KP:s motioner praktiserades och fortfarande praktiseras fullt ut i verksamheterna. Den senaste var webb-sända Kommunfullmäktigemöten som i år blir verklighet

Redaktör Thomsens rapport från 6 maj 2014!

Kommunpartiet i Vansbro vill öka det politiska intresset genom att via kommunens hemsida sända från sammanträdena i kommunfullmäktige.
Vi tror att det skulle kunna vara ett sätt, säger partibasen Wahan Harutun.

Bakgrunden till Kommunpartiets motion är att det sedan lång tid tillbaka är allt färre åhörare vid de sammanträden som kommunfullmäktige håller. Bortsett från vissa frågor i kommunstyrelsen, är detta det enda ställe där medborgarna har tillgång till den debatt som sker inom politiken.

I den motion som Kommunpartiet lämnat in lyfter de även frågan om öppenhet och med sändning av mötena via hemsidan skulle det kunna ge en bättre förståelse och ett ökat engagemang för de politiska frågorna i kommunen. De föreslår att det görs via kommunens hemsida, helt enkelt för att det skulle vara den mest ekonomiska lösningen. Nu ska denna motion vandra den sedvanliga vägen genom kvarnarna innan det kan bli aktuellt med ett beslut.

Vi hoppas på ett positivt resultat, summerar Harutun.

Vi tackar redaktör Thomsen för den rapporteringen och vill lägga en kommentar om vad som har hänt efter nästan fem år.

I åren efter 201o följde de styrande C & S och KD Kommunpartiets rekommendationer om att Vansbro kommun för en ansvarsfull politik där ekonomin är överordnad övriga krav. KP:s krav på reducering av personalstyrkan till 550 (558) personer nåddes 2012 och ekonomin blomstrade.

Oss kan du lita på

Istället för att fortsätta att hålla personalstyrkan på nivån som var 2012 och sänka den ytterligare till 500 började man planera effektivisering av verksamheterna, men man hade missförstått meningen med (effektivisering = rationalisering) av verksamheterna och mycket snart var vi uppe i (1017 anställda) 712 årsanställda. Idag vet vi inte hur många årsanställda vi har pga. att uppgifterna jämt varierar vilket tyder på opålitlighet.

Politikernas tystnad och mörkläggningskraven gällande ekonomin och övriga verksamheter har bidragit till att vi i Kommunfullmäktige hittills i år inte hört ett ord om strategiska planen, budgetbehovet mm. förhoppningsvis blir det först den 27 maj. Det vill säga att efter sex månader ”får” fullmäktigeledamöterna höra ordet ekonomi.

Så illa är det!

Därför är det viktigt att Webb-sända fullmäktigemöten görs snarast möjligt.

Jag är i alla fall nöjd att de övriga partier nu efter fem år har förstått vad vi redan 2014 visste vad som var viktigt för att vitalisera Kommunfullmäktige för att stärka den obefintliga demokratin i vår fina kommun.

Missa inte min nästa rapport om interpellationen som ska besvaras vid fullmäktigemötet den 27 maj. Det gäller skillnaderna mellan förtroendevalda. Vid det mötet kommer vi att kräva nolltolerans mellan ledamöterna. Våra krav är många.

Förvaltningens och politikernas misslyckande får inte utforma basen till att styra den demokratiska processen.

Missa inte det mötet.

Wahan Ohaness Harutun.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.